Kategorier

Stressvejlederen I

mandag 26. august 2024 - onsdag 28. august 2024 Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.
– Fra stress til trivsel gennem samspil

BAGGRUND:
På dette kursus starter du din Stressvejlederuddannelse. Som Stressvejleder på din arbejdsplads bliver du en rollemodel for dine kolleger, derfor har vi på dette modul fokus på dig og samspillet med dine kollegaer. Du får på de tre dage en faglig velfunderet viden om, hvad stress er, hvordan kroppen reagerer og hvilke faktorer, der udløser stress. Derudover får du konkrete og effektive værktøjer med hjem, som beriger dig og dine omgivelser. Kurset tager udgangspunkt i erfaringer fra din dagligdag. Ligeledes tager vi igennem hele kurset ligestillingsbriller på, hvilket giver kurset en ekstra spændende dimension. Vi vil sætte fokus på værdier, holdninger og forventninger til et job med trivsel, samarbejde og sundhed i fokus!

UDBYTTE:

Du vil efter kurset komme tilbage på arbejdspladsen med en masse nye redskaber til at håndtere din hverdag som tillidsvalgt:

 • ”Husk! Vi er forskellige” er et gennemgående tema for uddannelsen, idet det er fundamentet for dit arbejde med diverse grupper og som problemløser i forskellige situationer
 • Du rustes til at være en bedre garant for, at tingene udvikler sig i alles interesse, uanset køn
 • Du får øje på fejl og mangler i måden at skabe trivsel på, som tidligere var usynlige. Dette vil give en positiv effekt i dagligdagen. Du vil kunne stille de rigtige spørgsmål og finde de korrekte svar
 • Du kan efter kurset deltage på Stressvejlederen II og III, og er velkommen til at deltage i den årlige Stressvejlederkonference, som du finder her.
 • Du ved hvad stress egentlig er, og har klarhed over, hvordan vi påvirkes fysisk og psykisk
 • Du er efter kurset godt rustet til at hjælpe i dine omgivelser og skabe de bedste betingelser for dig selv som tillidsvalgt

INDHOLD:

 • Din rolle som Stressvejleder
 • Hvad er stress?
 • Find vejen til et sundt liv gennem værdiafklaring
 • Holdnings- og vidensudveksling
 • Forventninger til dig selv, kollegaer og jobbet
 • Konflikthåndtering
 • Stress og køn
 • Mental træning – skab ro i krop og sind
 • Mindfulness – at hvile i nu og her
 • ”Find dig ikke i stress®”

FORM OG METODE:

 • Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser
 • På kurset er der lagt stor vægt på vidensudveksling og dialog
 • Kurset afholdes i en glad og afslappet atmosfære
 • Vi oplever hinandens forskelligheder og erfaringer gennem et inspirerende og nært samspil på kurset
 • På kurset udleveres kursusmappe og bogen ”stress og arbejde” af Bo Netterstrøm
 • Guiden ”Stress – fra personligt problem til fælles ansvar”
 • Du får tillige mulighed for at downloade materialet ”Find dig ikke i stress®” af Alex Haurand

MÅLGRUPPE:
Kurset henvender sig til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt andre tillidsvalgte, der i det daglige arbejder med at forbedre trivslen på
jobbet, og hjælper med at holde stress og sygdom væk fra arbejdsmiljøet

TID OG STED:
Mandag den 26. august kl. 10.00 – onsdag den 28. august kl. 11.30 (internatkursus).

Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 21

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

UNDERVISERE:
Pia Haandbæk, Dansk Metal.
Alex Haurand, Frispark.
Se tillige: www.frispark.com

TOVHOLDER:
Pia Haandbæk, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: piha@danskmetal.dk