Kategorier

Strategisk ledelse

torsdag 06. januar 2022 - fredag 18. marts 2022 - 10:00-15:00 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. eller Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.
– et valgfag i Diplomuddannelsen i ledelse med mulighed for at tage en kompetencegivende eksamen.
Giver 5 ECTS-point

Baggrund:
Det er formålet, at du tilegner dig viden, kompetencer og færdigheder til at udvikle din ledelsesopgave (som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant eller valgt/ansat i en fagforening) strategisk og kunne begrunde strategiske handlemuligheder i din ledelsespraksis.

Indhold:
• Oplæg og drøftelser om ovenstående temaer
• Erfaringsudveksling og gensidig inspiration i forhold til udfordringer på egen arbejdsplads – sat i relation til teorier, begreber og modeller
• Vejledning og inspiration til eksamensopgave
• Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig opgave

Udbytte:
Det er målet, at du opnår viden om og forståelse af teorier, begreber og modeller om strategisk ledelse ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

På dette modul vil vi især sætte fokus på fagbevægelsens ligestillingspolitiske og samfundsmæssige værdier og mål.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

Tid og sted:
Torsdage den:
6. januar, 20. januar, 3. februar, 17. februar og 3. marts.

Alle dage kl. 10.00 – 15.00.

Søndag den 13. marts: Aflevering af opgave.
Fredag den 18. marts: Eksamen.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. eller
Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.

Eller et andet sted ca.10 minutter fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 22 00 06
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk