Kategorier

Psykologi for dig som mandlig tillidsvalgt

torsdag 17. marts 2022 - fredag 18. marts 2022 Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.

Baggrund:
Du og din funktion som tillidsvalgt, er i fokus på dette kursus.
Som tillidsvalgt, leder eller ansat i fagbevægelsen er ikke kun dit personlige engagement af afgørende betydning om du og dine kolleger får succes, din personlighed og ubevidste sider er med til at påvirke udfaldet af dine handlinger.
På kurset, hvor vi arbejder med din ”tillidsvalgt-virkelighed”, vil du få mulighed for at reflektere over dine forskellige roller og dine opgaver. Som tillidsvalgt står du ofte i store udfordringer og må navigere i usikre, uklare og skiftende forventninger og ønsker, ikke mindst når du vil gennemføre tiltag for at sikre ligestilling.
Du er den, der stiller dig til rådighed for fællesskabet. Det er både en ansvarsfuld og krævende position som kræver stor robusthed og evne til at kunne håndtere modstridende krav og til tider kaos.
Du ved om nogen, at kollegernes arbejdsglæde og virksomhedens succes hviler på dine skuldre og at din person har stor betydning. Derfor vil vi på kurset fokusere på din selvindsigt og på at dit fulde potentiale kommer i spil. Kurset afholdes i en fortrolig og ærlig ånd, hvor vi deler ud af vores oplevelser og mødes med anerkendelse og respekt.

Udbytte:
På kurset får du indsigt i grundlæggende psykologiske mekanismer og får større indsigt i dine egne handle- og tankemønstre.
Du bliver rustet til i højere grad at kunne se billedet af, hvad der er på spil under overfladen. Vi går tæt på dig som menneske og tillidsvalgt for at styrke dig i rollen som tillidsvalgt, der arbejder med ligeværd.

Vi arbejder med:
• Viden fra psykologien (bevidste og ubevidste handlinger)
• Dine egne – måske uhensigtsmæssige – tanke og handlemønstre
• Hvordan opnår du det, du har sat dig for
• Forsvarsmekanismer hos dig selv og deres virkning på andre
• Den stærke relation og holdånd
• Din identitet. Er den hæmmende eller fremmende for det du vil opnå
• At forstå dig selv og andre i pressede situationer

Kurset afholdes i en fortrolig og ærlig ånd, hvor vi deler ud af vores oplevelser og mødes med anerkendelse og respekt.

Underviser:
Alex Haurand, Frispark – se tillige:
www.frispark.com

Målgruppe:
Mandlige tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte i fagforeninger samt andre der vil have indsigt i egen psykologi og en større personlig gennemslagskraft.
Minimum 8 – max. 12 deltagere.

Har du tidligere deltaget på Stressvejlederen eller på Mindfulnesskurserne skal du være opmærksom på, at du måske har stiftet bekendtskab med nogle af de teknikker og øvelser vi gør brug af på dette kursus.

Tid og sted:
Torsdag den 17. marts kl. 10.00 – fredag den 18. marts kl. 15.00.

Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.

FIU-nr.: 5207 22 00 33
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
FIU-nr.: 5207 22 00 34
(For personer der er medlem af forbund, der ikke er
tilsluttet FIU-fællesskabet).

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk