Kategorier

Netværk for tillidsvalgte – Fredericia

mandag 29. januar 2024 - torsdag 05. december 2024 - kl. 17.00 - 20.00 3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia

BAGGRUND:
Formålet med at være med i netværket er, at du kan blive inspireret – og at du kan inspirere andre – til ligestillingsarbejdet på arbejdspladsen. Der arbejdes bredt med ligestilling og mangfoldighed. I 2024 vil vi sætte særlig fokus på fædrebarsel, seksuel chikane samt lønåbenhed.

UDBYTTE:

  • Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling gennem netværksmøderne og det årlige træf for alle netværk
  • Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige andre aktiviteter

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter eller andre fagligt aktive.

NETVÆRKSCOACH:
Sonja Bæk Mortensen & Tina Fallesen
Mail: sonjabk@yahoo.dk & rinisi@gmail.com

TID OG STED:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde.

29. januar, 21. marts, 14. maj, 16. september, 8. oktober, 7. november og 5. december.

Alle dage kl. 17.00 – 20.00.

3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København tirsdag den 19. november kl. 10.00 – onsdag den 20. november kl. 14.30. Du kan læse mere om træffet her.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 10

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: meev@danskmetal.dk