Kategorier

Netværk for tillidsvalgte – Odense

tirsdag 24. januar 2023 - mandag 11. december 2023 - 17.00-20.00 3F Odense Industri, Skibhusvej 52B, 2. sal, 5000 Odense C

Baggrund:
Formålet med at være med i netværket er, at du kan blive inspireret – og at du kan inspirere andre – til ligestillingsarbejdet på arbejdspladsen. Der arbejdes bredt med ligestilling og mangfoldighed. I 2023 vil vi sætte særlig fokus på fædrebarsel, seksuel chikane samt lønåbenhed.

Udbytte:

  • Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling gennem netværksmøderne og det årlige træf for alle netværk
  • Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige andre aktiviteter

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter eller andre fagligt aktive.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:

24. januar, 13. marts, 17. april, 26. juni, 4. september, 23. oktober og 11. december
Alle dage fra 17.00 – 20.00.

3F Odense Industri, Skibhusvej 52B, 2. sal, 5000 Odense C

Coach: Sussi Snerling – sussi.snerling@3f.dk

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København fredag den 24. november kl. 10.00 – lørdag den 25. november kl. 15.00.

Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

FIU-nr.: 5207 23 00 29

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk