Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund – Odense (Engelsk netværk)

torsdag 27. januar 2022 - lørdag 17. december 2022 3F GOPS, Skibhusvej 52B, 5000 Odense C

Baggrund:
Formålet med deltagelse i netværk er at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og Den danske Model og blive coachet med henblik på:

• Selv at trives og blive klædt på til at påtage sig tillidshverv i fagbevægelsen
• At skabe værdi for andre medlemmer, særligt medlemmer eller potentielle medlemmer med minoritetsbaggrund
• At kommunikere på sociale medier om det faglige arbejde, f.eks. Facebook

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:

27. januar, 18. marts og 5. august
Kl. 16.30 – 19.00

7. maj, 24 september, 29 oktober, 17. december
Kl. 9.00-12.00

3F GOPS, Skibhusvej 52B, 5000 Odense C

Coach: Alla Navrotska – alla.navrotsak@3f.dk

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København torsdag den 24. november kl. 10.00 – fredag den 25. november kl. 13.00.

Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

FIU-nr.: 5247 22 00 26
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk