Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund – København

torsdag 08. februar 2024 - torsdag 14. november 2024 - kl. 16.30 - 19.00 3F Københavns Chauffører, Svanevej 22, 2400 Kbh. NV

BAGGRUND:
Formålet med deltagelse i netværk er, at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og Den danske Model og blive coachet med henblik på:

  • Selv at trives og blive klædt på til at påtage sig tillidshverv i fagbevægelsen
  • At skabe værdi for andre medlemmer, særlig medlemmer eller potentielle medlemmer med minoritetsbaggrund
  • At kommunikere på sociale medier om det fag lige arbejde, f.eks. Facebook

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med etnisk minoritetsbaggrund.

NETVÆRKSCOACH:
Hafida Bouylud
Mail: hafidabou@hotmail.com

TID OG STED:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde.

8. februar, 14. marts, 11. april, 2. maj, 12. september, 10. oktober og 14. november.

Alle dage Kl. 16.30 – 19.00.

3F Københavns Chauffører, Svanevej 22, 2400 Kbh. NV

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København tirsdag den 19. november kl. 10.00 – onsdag den 20. november kl. 14.30. Du kan læse mere om træffet her.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 21

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Mélanie Evers, Dansk Metal
Spørgsmål kan mailes til: meev@danskmetal.dk