Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund – København

torsdag 09. februar 2023 - torsdag 09. november 2023 - 16.30-19.00 Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV

Baggrund:
Formålet med deltagelse i netværk er, at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og Den danske Model og blive coachet med henblik på:

  • Selv at trives og blive klædt på til at påtage sig tillidshverv i fagbevægelsen
  • At skabe værdi for andre medlemmer, særligt medlemmer eller potentielle medlemmer med minoritetsbaggrund
  • At kommunikere på sociale medier om det faglige arbejde, f.eks. Facebook

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:

9. februar, 9. marts, 13. april, 11. maj, 14. september, 12. oktober og 9. november.
Alle dage fra 16.30- 19.00.

Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Coach: Hafida Bouylud – habo@aof.dk

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København fredag den 24. november kl. 10.00 – lørdag den 25. november kl. 15.00.

Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

FIU-nr.: 5247 23 00 22

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk