Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund – Holbæk

tirsdag 25. januar 2022 - tirsdag 06. december 2022 - 18:00-21:00 3F Holbæk-Odsherred, Spånnebæk 10, 4300 Holbæk

Baggrund:
Formålet med deltagelse i netværk er at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og Den danske Model og blive coachet med henblik på:

• Selv at trives og blive klædt på til at påtage sig tillidshverv i fagbevægelsen
• At skabe værdi for andre medlemmer, særligt medlemmer eller potentielle medlemmer med minoritetsbaggrund
• At kommunikere på sociale medier om det faglige arbejde, f.eks. Facebook

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:

25. januar, 22. februar, 26. april, 7. juni, 30. august, 25. oktober, 6. december

Alle dage fra 18.00-21:00

3F Holbæk-Odsherred, Spånnebæk 10, 4300 Holbæk

Coach: Johnny Henriksen- johnny.henriksen@live.dk

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København torsdag den 24. november kl. 10.00 – fredag den 25. november kl. 13.00.

Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

FIU-nr.: 5247 22 00 23
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk