Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund – Holbæk

tirsdag 10. januar 2023 - torsdag 02. november 2023 - 18.00-21.00 3F Holbæk-Odsherred, Spånnebæk 10, 4300 Holbæk

Baggrund:
Formålet med deltagelse i netværk er, at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og Den danske Model og blive coachet med henblik på:

  • Selv at trives og blive klædt på til at påtage sig tillidshverv i fagbevægelsen
  • At skabe værdi for andre medlemmer, særligt medlemmer eller potentielle medlemmer med minoritetsbaggrund
  • At kommunikere på sociale medier om det faglige arbejde, f.eks. Facebook

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:

10. januar, 7. februar, 7. marts, 9. maj, 5. september, 3. oktober og 2. november.
Alle dage fra 18.00 – 21.00.

3F Holbæk-Odsherred, Spånnebæk 10, 4300 Holbæk

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Coach: Johnny Henriksen – johnny.henriksen@live.dk

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København fredag den 24. november kl. 10.00 – lørdag den 25. november kl. 15.00.

Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

FIU-nr.: 5247 23 00 21

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk