Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund – Fredericia

mandag 24. januar 2022 - mandag 31. oktober 2022 - 17:00-20:00 3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia

Baggrund:
Formålet med deltagelse i netværk er at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og Den danske Model og blive coachet med henblik på:

• Selv at trives og blive klædt på til at påtage sig tillidshverv i fagbevægelsen
• At skabe værdi for andre medlemmer, særligt medlemmer eller potentielle medlemmer med minoritetsbaggrund
• At kommunikere på sociale medier om det faglige arbejde, f.eks. Facebook

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:

24. januar, 28. februar, 28. marts, 23. maj, 29. august, 26. september, 31. oktober

Alle dage fra 17.00-20:00

3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia

Coach: Ken Hugo Wagnholt – ken.wagnholt@3f.dk

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København torsdag den 24. november kl. 10.00 – fredag den 25. november kl. 13.00.

Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

FIU-nr.: 5247 22 00 35
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk