Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund – Fredericia

torsdag 19. januar 2023 - torsdag 30. november 2023 - 17.00-20.00 3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia

Baggrund:
Formålet med deltagelse i netværk er, at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og Den danske Model og blive coachet med henblik på:

  • Selv at trives og blive klædt på til at påtage sig tillidshverv i fagbevægelsen
  • At skabe værdi for andre medlemmer, særligt medlemmer eller potentielle medlemmer med minoritetsbaggrund
  • At kommunikere på sociale medier om det faglige arbejde, f.eks. Facebook

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:

19. januar, 2. marts, 13. april, 8. juni, 24. august, 28. september og 30. november.
Alle dage fra 17.00 – 20.00.

3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Coach: Ken Hugo Wagnholt – ken.wagnholt@3f.dk

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København fredag den 24. november kl. 10.00 – lørdag den 25. november kl. 15.00.

Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

FIU-nr.: 5247 23 00 20

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk