Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund – Djursland

søndag 23. januar 2022 - søndag 11. december 2022 - 9:00-12:00 3F-Djursland, Trekanten 30, 8500 Grenå eller 3F Servicekontor, Centervej 16, 8963 Auning

Baggrund:
Formålet med deltagelse i netværk er at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og Den danske Model og blive coachet med henblik på:

• Selv at trives og blive klædt på til at påtage sig tillidshverv i fagbevægelsen
• At skabe værdi for andre medlemmer, særligt medlemmer eller potentielle medlemmer med minoritetsbaggrund
• At kommunikere på sociale medier om det faglige arbejde, f.eks. Facebook

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:

23. januar, 27. februar, 24. april, 22. maj, 11. september, 30. oktober, 11. december

Alle dage fra 9.00-12:00

3F-Djursland, Trekanten 30, 8500 Grenå eller
3F Servicekontor, Centervej 16, 8963 Auning

Coach: Joan Brøgger – joan.broegger@3f.dk

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København torsdag den 24. november kl. 10.00 – fredag den 25. november kl. 13.00.

Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

FIU-nr.: 5247 22 00 22
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk