Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund – Djursland

lørdag 27. januar 2024 - lørdag 14. december 2024 - kl. 11.00 - 13.00 3F Servicekontor, Centervej 16, 8963 Auning.

BAGGRUND:
Formålet med deltagelse i netværk er, at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og Den danske Model og blive coachet med henblik på:

  • Selv at trives og blive klædt på til at påtage sig tillidshverv i fagbevægelsen
  • At skabe værdi for andre medlemmer, særligt medlemmer eller potentielle medlemmer med minoritetsbaggrund
  • At kommunikere på sociale medier om det faglige arbejde, f.eks. Facebook

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med etnisk minoritetsbaggrund.

NETVÆRKSCOACH:
Justina Novatkiene
Mail: justina.novatkiene@3f.dk

TID OG STED:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde.

27. januar, 24. februar, 6. april, 25. maj, 14. september, 19. oktober og 14. december.

Alle dage kl. 11.00 – 13.00.

3F Servicekontor, Centervej 16, 8963 Auning.

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København tirsdag den 19. november kl. 10.00 – onsdag den 20. november kl. 14.30. Du kan læse mere om træffet her.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 20

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Mélanie Evers, Dansk Metal
Spørgsmål kan mailes til: meev@danskmetal.dk