Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund – Djursland

søndag 12. februar 2023 - søndag 10. december 2023 - 10.00-13.00 3F Servicekontor, Centervej 16, 8963 Auning

Baggrund:
Formålet med deltagelse i netværk er, at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og Den danske Model og blive coachet med henblik på:

  • Selv at trives og blive klædt på til at påtage sig tillidshverv i fagbevægelsen
  • At skabe værdi for andre medlemmer, særligt medlemmer eller potentielle medlemmer med minoritetsbaggrund
  • At kommunikere på sociale medier om det faglige arbejde, f.eks. Facebook

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:

12. februar, 19. marts, 30. april, 17. september, 22. oktober, 19. november og 10. december.
Alle dage fra 10.00 – 13.00.

3F Servicekontor, Centervej 16, 8963 Auning

Sidste netværksmøde den 10. december afholdes på:
3F Djurland, Trekanten 30, 8500 Grenå

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Coach: Justina Novatkiene – justina.novatkiene@3f.dk

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København
fredag den 24. november kl. 10.00 – lørdag den 25. november kl. 15.00.

Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

FIU-nr.: 5247 23 00 19

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk