Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med LGBT+ baggrund – Sjælland

onsdag 09. februar 2022 - onsdag 28. september 2022 - 16:30-19:30 Roskilde & Ringsted

Baggrund:
Idéen med netværket er at skabe et stærkt og levende fagligt fællesskab for LGBT+ personer og andre der er engageret i fagligt LGBT+ ligestillingsarbejde på Sjælland – i Roskilde og Ringstedområdet. Netværket skal være et sted, hvor deltagerne bliver inspirereret og lærer af hinanden, og af de gæster der inviteres. Det skal være et rum, hvor man kan afprøve og udvikle ideer, der kan skabe bedre trivsel og mere ligestilling både for en selv og andre LGBT+ personer på arbejdspladsen og i fagbevægelsen. I netværket vil der være plads til at tale om både det, der er udfordrende, og det der giver dig energi. Det vil være et fællesskab, hvor man kan få støtte og motivation til at skabe de forandringer, man drømmer om.

Udbytte:
• Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling igennem netværksmøderne. Hovedfokus er på LGBT+ ligestilling, men vi vil også se på, hvordan det hænger sammen med køn, etnicitet og andre kategorier
• Et stærkt fællesskab der giver dig mod til at handle på udfordringerne og mulighederne på din egen arbejdsplads
• En platform for at udvikle nye faglige tiltag, der inkluderer LGBT+ medlemmer og potentielle LGBT+ medlemmer
• Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige FIU-Ligestillingsaktiviteter

Målgruppe:
Netværket er for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med LGBT+ baggrund eller andre fagligt aktive med LGBT+ baggrund, som er interesserede og som et forbund støtter kan deltage. Med LGBT+ menes bl.a. lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede, interkønnede, genderqueers, ikke-binære og andre der tilhører en minoritet i forhold til køn, kønsidentitet og seksuel orientering.

Personer, som kun delvist er åbne, eller som er ”questioning” – dvs. er i undersøgende proces omkring deres køn/kønsidentitet/seksuelle orienteringer også meget velkomne til at tilmelde sig netværket. Kontakt tovholderen, hvis du har spørgsmål til dette eller andet. I netværket har vi et ønske om at alle skal kunne føle sig trygge, og at ingen skal være bekymrede for at blive outet. Derfor starter vi netværket med at lave et sæt spilleregler for vores arbejde.

Tillidsvalgte som er aktivt engageret i fagligt LGBT+ ligestillingsarbejde, kan også søge om deltagelse, selvom de ikke er LGBT+ere.

Netværkscoaches:
Tom Elnes Christensen (han/ham) er netværkets faste coach. Tom er kontoruddannet, LGBT+ meningsdanner og engageret i LGBT+ personers vilkår generelt på arbejdsmarkedet. Tom ”tilhører” G’et i LGBT+. Tom er ansat hos 3F Roskilde, og har i de sidste ca. 10 år arbejdet for, at fagbevægelsen får øjnene op for vigtigheden af en inkluderende tilgang til LGBT+ personer, hvad enten de er ansatte eller medlemmer i fagbevægelsen. Samtidig har Tom i de sidste mange år været involveret i fagbevægelsens deltagelse i Copenhagen Pride.

Tid og sted:
I udgangspunktet holdes møderne skiftevis hos 3F Roskilde i Roskilde og NNF Sjælland og Øerne i Ringsted.

3F Roskilde
Holbækvej 106b, 1
4000 Roskilde

NNF Sjælland og Øerne
Østre Parkvej 2
4100 Ringsted

Onsdage den:
9. februar, 16. marts, 27. april, 1. juni, eller 24. august (afhængig af placering af Copenhagen Pride) og 28. september.

Alle dage kl. 16:30 – 19:30.
Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Gratis prøvegang
Det vil være muligt at komme og snuse til arbejdet med et LGBT+ netværk den 1. december 2021 kl. 16:30 – 19:30 hos 3F Roskilde. Tilmelding til prøvegangen skal ske til meev@danskmetal.dk

FIU-nr.: 5207 22 00 17
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
Pris: Gebyrfrit

FIU-nr.: 5207 22 00 18
(For personer der er medlem af forbund, der ikke er tilsluttet FIU-fællesskabet).
Pris: 5550 kr.

Er du medlem af en fagforening uden for FIU sker tilmelding til Mélanie Evers på mail: meev@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdato.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk