Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med LGBT+ baggrund – Sjælland

onsdag 19. april 2023 - onsdag 08. november 2023 - 16.30-19.30 Sjælland

Baggrund:
Idéen med netværket er at skabe et stærkt og levende fagligt fællesskab for LGBT+ personer i region Sjælland. Netværket skal være et sted, hvor deltagerene bliver inspireret, og lærer af hinanden og af de gæster, der inviteres. Det skal være et rum, hvor man kan afprøve og udvikle ideer, der kan skabe bedre trivsel og mere ligestilling både for en selv og andre LGBT+ personer på arbejdspladsen og i fagbevægelsen. I netværket vil der være plads til at tale om både det, der er udfordrende, og det der giver dig energi. Det vil være et fællesskab, hvor man kan få støtte og motivation til at skabe de forandringer, man drømmer om.

Udbytte:

  • Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling igennem netværksmøderne. Hovedfokus er på LGBT+ ligestilling, men vi vil også se på, hvordan det hænger sammen med køn, etnicitet og
    andre kategorier
  • Et stærkt fællesskab der giver dig mod til at handle på udfordringerne og mulighederne på din egen arbejdsplads
  • En platform for at udvikle nye faglige tiltag, der inkluderer LGBT+ medlemmer og potentielle LGBT+ medlemmer
  • Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige FIU-Ligestillings aktiviteter

Målgruppe:
Netværket er for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med LGBT+ baggrund eller andre fagligt aktive med LGBT+ baggrund, som er interesserede og som et forbund støtter kan deltage. Med LGBT+ menes lesbiske, bøsser, biseksuelle,
transkønnede, interkønnede, genderqueers, ikke-binære og andre, der tilhører en minoritet i forhold til køn, kønsidentitet og seksuel orientering.

Personer, som kun delvist er åbne, eller som er ”questioning” – dvs. er i undersøgende proces omkring deres køn/kønsidentitet/seksuelle orientering
– er også meget velkomne til at tilmelde sig netværket. Kontakt tovholderen, hvis du har spørgsmål til dette eller andet. I netværket har vi et ønske om, at alle skal kunne føle sig trygge, og at ingen skal være bekymrede for at blive outet. Derfor starter vi netværket med at lave et sæt spilleregler for vores arbejde.

Tillidsvalgte som er aktivt engageret i fagligt LGBT+ ligestillingsarbejde, kan også søge om deltagelse, selvom de ikke er LGBT+ere.

Netværkscoach:
Tom Elnes Christensen (han/ham) er netværkets faste coach. Tom er kontoruddannet, LGBT+ meningsdanner og engageret i LGBT+ personers
vilkår generelt på arbejdsmarkedet. Tom ”tilhører” G’et i LGBT+. Tom er ansat hos 3F Roskilde, og har i de sidste ca. 10 år arbejdet for, at fagbevægelsen får øjnene op for vigtigheden af en inkluderende tilgang til LGBT+ personer, hvad enten de er ansatte eller medlemmer i fagbevægelsen. Samtidig har Tom i de sidste mange år været involveret i fagbevægelsens deltagelse i Copenhagen Pride.

Tid og sted:
Netværket mødes 7 gange om året. I udgangspunktet holdes møderne skiftevis hos 3F Roskilde i Roskilde og NNF Sjælland og Øerne i Ringsted:

3F Roskilde
Holbækvej 106b, 1
4000 Roskilde

NNF Sjælland og Øerne
Østre Parkvej 2
4100 Ringsted

Onsdage den:
15. februar, 19. april, 7. juni, 16. august (afhængig af placering af Copenhagen Pride), 27. september, 25. oktober (afhængig af placering af Mix LGBTQ+ filmfestival) og 8. november.
Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Alle dage kl. 16.30 – 19.30.

Gratis prøvegang:
Det vil være muligt at komme og snuse til arbejdet med et LGBT+ netværk den 18. januar 2022 kl. 16.30 – 19.30 hos 3F Roskilde. Tilmelding til prøvegangen skal ske til tom.christensen@3f.dk

FIU-nr.: 5207 23 00 19

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

FIU-nr.: 5207 23 00 20

(For personer der er medlem af forbund, der ikke er tilsluttet FIU-fællesskabet).

Ansøgning om deltagelse sker i din lokale fagforening, hvis du er medlem af et forbund tilsluttet FIU-fællesskabet.

Er du medlem af en fagforening uden for FIU foregår tilmelding på mail til meev@danskmetal.dk med angivelse af FIU-nr. og fødselsdato.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk