Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med LGBT+ baggrund – Odense

mandag 07. marts 2022 - mandag 05. december 2022 - 17:00-20:00 Odense

Baggrund:
Idéen med netværket er at skabe et stærkt og levende fagligt fællesskab for LGBT+ personer lokalt i Odense. Netværket skal være et sted, hvor deltagerne bliver inspirereret og lærer af hinanden, og af de gæster der inviteres. Det skal være et rum, hvor man kan afprøve og udvikle ideer, der kan skabe bedre trivsel og mere ligestilling både for en selv og andre LGBT+ personer på arbejdspladsen og i fagbevægelsen. I netværket vil der være plads til at tale om både det, der er udfordrende, og det der giver dig energi. Det vil være et fællesskab, hvor man kan få støtte og motivation til at skabe de forandringer, man drømmer om.

Udbytte:
• Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling igennem netværksmøderne. Hovedfokus er på LGBT+ ligestilling, men vi vil også se på, hvordan det hænger sammen med køn, etnicitet og andre kategorier
• Et stærkt fællesskab der giver dig mod til at handle på udfordringerne og mulighederne på din egen arbejdsplads
• En platform for at udvikle nye faglige tiltag, der inkluderer LGBT+ medlemmer og potentielle LGBT+ medlemmer
• Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige FIU-Ligestillingsaktiviteter

Målgruppe:
Netværket er for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med LGBT+ baggrund eller andre fagligt aktive med LGBT+ baggrund, som er interesserede og som et forbund støtter kan deltage. Med LGBT+ menes bl.a. lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede, interkønnede, genderqueers, ikke-binære og andre der tilhører en minoritet i forhold til køn, kønsidentitet og seksuel orientering.

Personer, som kun delvist er åbne, eller som er ”questioning” – dvs. er i undersøgende proces omkring deres køn/kønsidentitet/seksuelle orienteringer også meget velkomne til at tilmelde sig netværket. Kontakt tovholderen, hvis du har spørgsmål til dette eller andet.

Netværkscoaches:
Sonny Hornhaver og Line Bjørndal er netværkets faste coachteam.
Sonny er Fællestillidsrepræsentant for kollegerne i Rengøring- & Patientservice på OUH. Line er næstformand og Ligestillingsansvarlig i 3F Odense GOPS. Line har i knapt ti år været involveret i at udvikle fagbevægelsens LGBT+ ligestillingspolitiske arbejde, samt anerkendelse af LGBT+ som minoritet med særlige udfordringer på arbejdsmarkedet

Tid og sted:
Netværket mødes 7 gange om året. I udgangspunktet holdes møderne i Odense, men afhængigt af hvor deltagerne kommer fra, vil enkelte møder eventuelt også holdes uden for Odense.

Mandage den:
7. marts, 11. april, 30. maj, 12. september og 31. oktober og 5. december.

Alle dage kl. 17.00 – 20.00.
Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

FIU-nr.: 5207 22 00 19
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
FIU-nr.: 5207 22 00 20
(For personer der er medlem af forbund, der ikke er tilsluttet FIU-fællesskabet).

Er du medlem af en fagforening uden for FIU sker tilmelding til Mélanie Evers på mail: meev@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdato.

Er du ung under 31 år og medlem af et forbund tilsluttet FIU-fællesskabet?
Vi tilbyder 5 gebyrfri ungepladser til medlemmer af forbund tilsluttet FIU-fællesskabet.
Pladserne bekræftes efter først-til-mølle princippet, og du ansøger via din egen fagforening
ved hjælp af dette FIU-nr.:
FIU-nr.: 5207-22 0071

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk