Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med LGBT+ baggrund – Københavnsområdet

torsdag 24. februar 2022 - torsdag 03. november 2022 - 17:00-20:00 Dansk Metal på Molestien 7, 2450 København SV.

Baggrund:
Idéen med netværket er at skabe et stærkt og levende fagligt fællesskab for LGBT+ personer i fagbevægelsen og tidligere deltagere på meningsdanneruddannelsen for LGBT+ ligestilling. Netværket skal være et sted, hvor deltagerne bliver inspirereret og lærer af hinanden, og af de gæster der inviteres. Det skal være et rum, hvor man kan afprøve og udvikle ideer, der kan skabe bedre trivsel og mere ligestilling både for en selv og andre LGBT+ personer på arbejdspladsen og i fagbevægelsen. I netværket vil der være plads til at tale om både det, der er udfordrende, og det der giver dig energi. Det vil være et fællesskab, hvor man kan få støtte og motivation til at skabe de forandringer, man drømmer om.

Udbytte:
• Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling igennem netværksmøderne. Hovedfokus er på LGBT+ ligestilling, men vi vil også se på, hvordan det hænger sammen med køn, etnicitet og andre kategorier
• Et stærkt fællesskab der giver dig mod til at handle på udfordringerne og mulighederne på din egen arbejdsplads
• En platform for at udvikle nye faglige tiltag, der inkluderer LGBT+ medlemmer og potentielle LGBT+ medlemmer
• Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige FIU-Ligestillingsaktiviteter

Målgruppe:
Netværket er for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med LGBT+ baggrund eller andre fagligt aktive med LGBT+ baggrund, som er interesserede og som et forbund støtter kan deltage. Med LGBT+ menes bl.a. lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede, interkønnede, genderqueers, ikke-binære og andre der tilhører en minoritet i forhold til køn, kønsidentitet og seksuel orientering.

Personer, som kun delvist er åbne, eller som er ”questioning” – dvs. er i undersøgende proces omkring deres køn/kønsidentitet/seksuelle orienteringer også meget velkomne til at tilmelde sig netværket. Kontakt tovholderen, hvis du har spørgsmål til dette eller andet.

Netværket er også for tidligere deltagere på meningsdanneruddannelsen for LGBT+ ligestilling – uanset om man er LGBT+ person eller ikke-LGBT+ person.

Netværkscoaches:
Mette Schak Dahlmann og Kristine Esrom Raunkjær er netværkets faste coachteam. Mette er murer, meningsdanner og er engageret i kvinders og LGBT+ personers vilkår i håndværksfagene og generelt på arbejdsarbejdet. Kristine er konsulent i FIU-Ligestilling og Dansk Metal, og har i knap ti år været involveret i at udvikle fagbevægelsens LGBT+ ligestillingspolitiske arbejde.

Tid og sted:
Netværket mødes:

Torsdage den:
24. februar, 31. marts, 5. maj, 16. juni, 1 september, 6. oktober og 3. november.

Alle dage kl. 17.00 – 20.00.

Dansk Metal på Molestien 7, 2450 København SV.
Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Medlem af forbund tilsluttet FIU-fællesskabet:
FIU-nr: 5207 22 00 15
Pris: Gebyrfrit
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.


Medlem af forbund ikke tilsluttet FIU-fællesskabet:
FIU-nr: 5207 22 00 16
Pris: 5550 kr.
Er du medlem af en fagforening udenfor FIU sker tilmelding til Mélanie Evers på mail: meev@danskmetal.dk med angivelse af kursus­nummer, navn og fødselsdato.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk