Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med LGBT+ baggrund
– Københavnsområdet

onsdag 17. januar 2024 - onsdag 20. november 2024 - kl. 17.00 - 20.00 København

BAGGRUND:
Idéen med netværket er at skabe et stærkt og levende fagligt fællesskab for LGBT+ personer – og tidligere deltagere på meningsdanneruddannelsen for LGBT+ ligestilling – i fagbevægelsen. Netværket skal være et sted, hvor deltagerne bliver inspireret, og lærer af hinanden og af de gæster, der inviteres. Det skal være et rum, hvor man kan afprøve og udvikle ideer, der kan skabe bedre trivsel og mere ligestilling både for en selv og andre LGBT+ personer på arbejdspladsen og i fagbevægelsen. I netværket vil der være plads til at tale om både det, der er udfordrende, og det der giver dig energi. Det vil være et fællesskab, hvor man kan få støtte og motivation til at skabe de forandringer, man drømmer om.

UDBYTTE:

  • Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling igennem netværksmøderne. Hovedfokus er på LGBT+ ligestilling, men vi vil også se på, hvor dan det hænger sammen med køn, etnicitet og andre kategorier
  • Et stærkt fællesskab, der giver dig mod til at handle på udfordringerne og mulighederne på din egen arbejdsplads
  • En platform for at udvikle nye faglige tiltag, der inkluderer LGBT+ medlemmer og potentielle LGBT+ medlemmer
  • Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige FIU-Ligestillings aktiviteter

MÅLGRUPPE:
Netværket er for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med LGBT+ baggrund eller andre fagligt aktive med LGBT+ baggrund, som er interesserede, og som et forbund støtter, kan deltage. Med LGBT+ menes lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede, interkønnede, genderqueers, ikke-binære og andre, der tilhører en minoritet i forhold til køn, kønsidentitet og seksuel orientering. Personer, som kun delvist er åbne, eller som er ”questioning” – dvs. er i undersøgende proces omkring deres køn/kønsidentitet/ seksuelle orientering – er også meget velkomne til at tilmelde sig netværket. Derudover er alle, der har gennemført uddannelsen meningsdanner for LGBT+ ligestilling også velkomne til at tilmelde sig netværket, uanset om man er LGBT+ person eller ikke-LGBT+ person. Kontakt tovholderen, hvis du har spørgsmål til dette eller andet.

NETVÆRKSCOACHES:
Tom Elnes Christensen (han/ham) er netværkets faste coach. Tom er kontoruddannet, LGBT+ meningsdanner og engageret i LGBT+ personers vilkår generelt på arbejdsmarkedet. Tom ”tilhører” G’et i LGBT+. Tom er ansat hos 3F Roskilde, og har i de sidste ca. 10 år arbejdet for, at fagbevægelsen får øjnene op for vigtigheden af en inkluderende tilgang til LGBT+ personer, hvad enten de er ansatte eller medlemmer i fagbevægelsen. Samtidig har Tom i de sidste mange år været involveret i fagbevægelsens deltagelse i Copenhagen Pride.

TID OG STED:
Netværket mødes 7 gange om året. Onsdage den:

17. januar, 6. marts, 17. april, 29. maj, 15. august, 2. oktober og 20. november.

Alle dage kl. 17.00 – 20.00.

Afholdes i København.

Du har også mulighed for at deltage online, hvis du ikke bor i Københavnsområdet. Du skal stadig tilmelde dig via FIU-nr. Du vil modtage en bekræftelse, når du har tilmeldt dig, og her kan du skrive tilbage til os, hvis du ønsker at deltage online. Du vil modtage et link på kursusdagen.

TILMELDING:
Ansøgning om deltagelse skal ske i din lokale fagforening, hvis du er medlem af en fagforening tilsluttet FIU-fællesskabet (er du i tvivl om du er det, kan du se en oversigt på FIU-Ligestillings hjemmeside under ”Tilmelding”). Er du medlem af en
fagforening uden for FIU foregår tilmelding på mail til fiu-ligestilling@danskmetal.dk med angivelse af FIU-nr. og fødselsdato.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 14
(inden for FIU).

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 15
(uden for FIU).

TOVHOLDER:
Matthew Daniali, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: matd@danskmetal.dk