Kategorier

Netværk for tillidsvalgte med LGBT+ baggrund – Københavnsområdet

onsdag 15. februar 2023 - onsdag 15. november 2023 3F, Kampmannsgade 4,1790 København V - eller Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV

Baggrund:
Idéen med netværket er at skabe et stærkt og levende fagligt fællesskab for LGBT+ personer – og tidligere deltagere på meningsdanneruddannelsen for LGBT+ ligestilling – i fagbevægelsen. Netværket skal være et sted, hvor deltagerene bliver inspireret, og lærer af hinanden og af de gæster. der inviteres. Det skal være et rum, hvor man kan afprøve og udvikle ideer, der kan skabe bedre trivsel og mere ligestilling både for en selv og andre LGBT+ personer på arbejdspladsen og i fagbevægelsen. I netværket vil der være plads til at tale om både det, der er udfordrende, og det der giver dig energi. Det vil være et fællesskab, hvor man kan få støtte og motivation til at skabe de forandringer, man drømmer om.

Udbytte:

  • Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling igennem netværksmøderne. Hovedfokus er på LGBT+ ligestilling, men vi vil også se på, hvordan det hænger sammen med køn, etnicitet og andre kategorier
  • Et stærkt fællesskab der giver dig mod til at handle på udfordringerne og mulighederne på din egen arbejdsplads
  • En platform for at udvikle nye faglige tiltag, der inkluderer LGBT+ medlemmer og potentielle LGBT+ medlemmer
  • Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige FIU-Ligestillings aktiviteter

Målgruppe:
Netværket er for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med LGBT+ baggrund eller andre fagligt aktive med LGBT+ baggrund, som er interesserede, og som et forbund støtter kan deltage. Med LGBT+ menes lesbiske, bøsser, biseksuelle,
transkønnede, interkønnede, genderqueers, ikke-binære og andre, der tilhører en minoritet i forhold til køn, kønsidentitet og seksuel orientering.

Personer, som kun delvist er åbne, eller som er ”questioning” – dvs. er i undersøgende proces omkring deres køn/kønsidentitet/seksuelle orienteringer også meget velkomne til at tilmelde sig netværket.

Derudover er alle, der har gennemført uddannelsen meningsdanner for LGBT+ ligestilling også velkomne til at tilmelde sig netværket, uanset om man er LGBT+ person eller ikke-LGBT+ person.

Kontakt tovholderen, hvis du har spørgsmål til dette eller andet.

Netværkscoaches:
Mette Schak Dahlmann og Kristine Esrom Raunkjær er netværkets faste coachteam. Mette er murer, meningsdanner og engageret i kvinders og LGBT+ personers vilkår i håndværksfagene og generelt på arbejdsarbejdet. Kristine er konsulent i FIU-Ligestilling og Dansk Metal, og har i knap ti år været involveret i at udvikle fagbevægelsens LGBT+ ligestillingspolitiske arbejde.

Tid og sted:
Netværket mødes 7 gange om året.
Onsdage den:
15/2, 22/3, 10/5, 16/8 (prideuge), 13/9, 25/10 (afhængig af mix festival) og 15/11.
Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Alle dage kl. 17.00 – 20.00.
3F, Kampmannsgade 4,1790 København V eller
Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.

FIU-nr.: 5207 23 00 17

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

FIU-nr.: 5207 23 00 18

(For personer der er medlem af forbund, der ikke er tilsluttet FIU-fællesskabet).

Ansøgning om deltagelse sker i din lokale fagforening, hvis du er medlem af et forbund tilsluttet FIU-fællesskabet.

Er du medlem af en fagforening uden for FIU foregår tilmelding på mail til meev@danskmetal.dk

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk