Kategorier

Netværk for tillidsvalgte – Kolding

mandag 22. januar 2024 - mandag 02. december 2024 - kl. 17.00 - 20.00 3F, Galgebjergvej 4, 6000 Kolding

BAGGRUND:
Formålet med at være med i netværket er, at du kan blive inspireret – og at du kan inspirere andre – til ligestillingsarbejdet på arbejdspladsen. Der arbejdes bredt med ligestilling og mangfoldighed. I 2024 vil vi sætte særlig fokus på fædrebarsel, seksuel chikane samt lønåbenhed.

UDBYTTE:

  • Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling gennem netværksmøderne og det årlige træf for alle netværk
  • Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige andre aktiviteter

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter eller andre fagligt aktive.

NETVÆRKSCOACH:
Thomas Thomsen
Mail: thomas.bang.thomsen@hotmail.com

TID OG STED:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde.

22. januar, 26. februar, 15. april, 19. august, 23. september, 28. oktober og 2. december.

Alle dage kl. 17.00 – 20.00

3F Kolding, Galgebjergvej 4, 6000 Kolding

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København tirsdag den 19. november kl. 10.00 – onsdag den 20. november kl. 14.30. Du kan læse mere om træffet her.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 12

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: meev@danskmetal.dk