Kategorier

Netværk for tillidsvalgte – Kolding

mandag 23. januar 2023 - tirsdag 05. december 2023 - 17.00-20.00 3F Kolding, Galgebjergvej 4, 6000 Kolding

Baggrund:
Formålet med at være med i netværket er, at du kan blive inspireret – og at du kan inspirere andre – til ligestillingsarbejdet på arbejdspladsen. Der arbejdes bredt med ligestilling og mangfoldighed. I 2023 vil vi sætte særlig fokus på fædrebarsel, seksuel chikane samt lønåbenhed.

Udbytte:

  • Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling gennem netværksmøderne og det årlige træf for alle netværk
  • Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige andre aktiviteter

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter eller andre fagligt aktive.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:

23. januar, 20. februar, 27. april, 6. juni, 5. september, 31. oktober og 5. december.
Alle dage fra 17.00 – 20.00.

3F Kolding, Galgebjergvej 4, 6000 Kolding

Coach: Thomas Thomsen – thomas.bang.thomsen@hotmail.com

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København fredag den 24. november kl. 10.00 – lørdag den 25. november kl. 15.00.

Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

FIU-nr.: 5207 23 00 28

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk