Kategorier

Netværk for tillidsvalgte – Fredericia

mandag 10. januar 2022 - mandag 14. november 2022 - 17:00-20:00 3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia

Baggrund:
Formålet med at være med i netværket er, at du kan blive inspireret – og at du kan inspirere andre til ligestillingsarbejdet på arbejdspladsen. Der arbejdes bredt med ligestilling og mangfoldighed. I 2022 vil vi sætte særlig fokus på mænds ligestilling, ligeløn, samt åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked.

Udbytte:
• Ny viden, inspiration og erfaringsudveksling gennem netværksmøderne og det årlige træf for alle netværk
• Du vil desuden få tilbudt deltagelse i forskellige andre aktiviteter

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter eller andre fagligt aktive, som et forbund ønsker skal deltage.

Tid og sted:
Et netværk mødes 7 gange om året i eget lokalområde:

10. januar, 7. februar, 4. april, 13. juni, 5. september, 3. oktober, 14. november.
Alle dage fra 17.00 – 20.00

3F Fredericia, Venusvej 32, 7000 Fredericia

Coach: Ken Hugo Wagnholt – ken.wagnholt@3f.dk

Der er ikke mødepligt til alle mødedagene.

Derudover er der mulighed for at deltage i et træf i København torsdag den 24. november kl. 10.00 – fredag den 25. november kl. 13.00.

Deltagelse i træffet er gebyrfrit, når man er tilmeldt et netværk.
Bemærk at tilmelding foregår separat.

FIU-nr.: 5207 22 00 31
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk