Kategorier

Naturligvis 2024

mandag 01. januar 2024 - tirsdag 31. december 2024

Kurser og konferencer om ligestilling og mangfoldighed

Du sidder med FIU-Ligestillings kursuskatalog 2024 i hånden. Vores mål er at skabe inkluderende og mangfoldige arbejdspladser, hvor der er plads til alle. Vi tror på, at et arbejdsmiljø, hvor alle kan være sig selv og trives, er afgørende for både medarbejdernes trivsel og virksomhedernes succes. Vi stræber efter at skabe arbejdspladser, hvor det ikke kun handler om at udføre sit arbejde, men også om at føle sig værdsat, respekteret og inkluderet. Vi ønsker, at hver enkelt medarbejder kan komme på arbejde hver dag med glæde og stolthed over at være en del af arbejdsfællesskabet, uanset hvem de er. Har du det på samme måde? Så er vores kurser, konferencer og netværk noget for dig!

Forskellighed beriger arbejdsmiljøet og bidrager til innovative løsninger og øget produktivitet. Derfor har vi skabt et bredt udvalg af aktiviteter, der sigter mod at fremme ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen. Vores kursusprogram dækker forskellige emner og udfordringer på ligestillings- og mangfoldigheds-området. Vi ønsker at udstyre tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med værktøjer og viden, der gør dem i stand til at skabe konkrete forandringer og udvikle en kultur, hvor alle kan trives.

Vores kursustilbud adresserer emner som forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked, tiltrækning af flere unge til fagbevægelsen, forebyggelse og håndtering af etnisk diskrimination og trivsel
blandt LGBT+ personer på arbejdspladsen. Som noget nyt præsenterer vi Grundkursus i ligestilling og mangfoldighed. Der er de seneste år sket store fremskridt på ligestillingsdagsordenen, både i form af trepartsaftale om seksuel chikane, ny lovgivning om rettigheder for LGBT+ personer og ny barselslovgivning. Der er derfor behov for et kursus, der samler trådende og guider tillidsvalgte i, hvordan de kan arbejde med mangfoldig trivsel.

I 2024 markerer vi flere mærkedage med et ligestillingsfokus. Du kan både komme med til Mændenes dag, Pridekonference, Kvindernes internationale kampdag, FN’s anti-diskriminationsdag og konference for åbning af det kønsopdelte arbejds-marked. Der vil være ny viden og inspiration at hente, når vi samler tillidsvalgte, politikere, forskere og organisationer – alt sammen noget du kan tage med tilbage på arbejdspladsen og bruge aktivt.

Det er afgørende, at ligestilling- og mangfoldighedsarbejdet bliver bredt ud lokalt. Vi har derfor igen i år netværk på tværs af landet, der mødes for at udveksle erfaringer og få ny viden om relevante temaer. Netværksdeltagerne inspirerer hinanden år efter år til at sætte gang i spændende initiativer på deres arbejdspladser, og du kan se her i kataloget, om der ligger et tæt på dig, som du kan deltage i.

I FIU-Ligestillingspartnerskabet er vi engagerede i at skabe vedvarende forandringer og positive resultater for ligestilling og mangfoldighed. Vi ser frem til et spændende år med kursusaktiviteter, dialog og samarbejde. Sammen kan vi gøre en forskel og skabe et mere inkluderende samfund.

Vi håber, at du vil lade dig inspirere af vores kursuskatalog og finde kurser, der kan bidrage til din personlige og faglige udvikling.

FIU-Ligestillingspartnerskabet*
Anja C. Jensen, Formand i HK.
Dorthe Boe Danbjørg, Næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd.
Finn Johnsen, Næstformand i Serviceforbundet.
Majken Baarstrøm Kidmose, Forbundssekretær i Dansk Metal.
Tina Christensen, Næstformand i 3F

*FIU-Ligestilling er et partnerskab mellem Dansk Metal, Serviceforbundet, 3F, HK og DSR med henblik på at udvikle og udbyde uddannelsesaktiviteter, der fremmer ligestilling bredt set. Partnerskabet har eksisteret siden 2005. www.fiu-ligestilling.dk viser både kursusaktiviteter, vores historie og opbygning.