Kategorier

Naturligvis 2022

lørdag 01. januar 2022 - lørdag 31. december 2022
Kurser og konferencer om ligestilling og mangfoldighed

2022 bliver et år, hvor der sker meget på ligestillingsområdet:

• Øremærket barsel til fædre. Der kommer ny lovgivning på barselsområdet, hvor far/den anden forælder får forbedrede rettigheder
• Ligeløn. Et EU-direktiv, der via større lønåbenhed skal sikre mere ligeløn, er på vej
• Seksuel chikane og sexistisk kultur på arbejdspladserne er et stort fokusområde. #metoo breder sig stadig og regeringen samt arbejdsmarkedets parter arbejder med nye tiltag til forebyggelse på arbejdspladserne

Der er meget på den ligestillingspolitiske dagsorden, og hvis behovet opstår, vil ligestillingspartnerskabet ad hoc udbyde relevante aktiviteter

Nedenstående kursuskatalog for 2022, byder både på nyheder og ”gamle kendinge”. Her er korte kurser, længere forløb og dialogaktiviteter, hvor vi løfter ligestillingsdagsordenen for 3 kategorier: køn, LGBT+ og etniske minoriteter.

En mangfoldig og inkluderende arbejdsplads har været målet for fagbevægelsen i årevis. I 2022 er det noget tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har særlig god mulighed for at medvirke til. Det er nemlig blevet et ganske accepteret mål i denne tid, hvor arbejdsgiverforeninger og regeringen har mangfoldighed og inklusion højt på dagsordenen. Der er derfor god grund til at blive klædt på til at indgå i forandringsprocesser på arbejdspladsen, da muligheden for at få lydhørhed er større end tidligere.

God arbejdslyst til os alle!

FIU-Ligestillingspartnerskabet*
August 2021

Finn Johnsen, Næstformand, Serviceforbundet.
Majken Baarstrøm Kidmose, Forbundssekretær, Dansk Metal.
Tina Christensen, Næstformand, 3F.
Martin Rasmussen, Næstformand, HK.
Grete Christensen, Formand, Dansk Sygeplejeråd.

*FIU-Ligestilling er et partnerskab mellem Dansk Metal, Serviceforbundet, 3F, DSR og HK med henblik på at udvikle og udbyde uddannelsesaktiviteter, der fremmer ligestilling bredt set. Partnerskabet har eksisteret siden 2005.