Kategorier

Mindfulness for tillidsvalgte

mandag 17. april 2023 - tirsdag 22. august 2023 Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup
– Med opmærksomhed på ligeværd

Baggrund:
Dette kursus giver en indføring i, hvad Mindfulness er og hvordan tilgangen og teknikkerne kan gavne den tillidsvalgte.
At arbejde som tillidsvalgt er ofte et travlt liv, og ansvaret kan være belastende og stressende – samtidig er det vigtigt at være tænksom, rolig og træffe de rigtige beslutninger, samt være åben overfor forskellige perspektiver og kulturer. Mindfulness er et redskab til at kunne rumme og håndtere det pres tillidsvalgte udsættes for, samtidig med at fastholde et åbent sind.

Udbytte:
Du vil gennem kurset kunne opnå

  • Klarsyn til at træffe de rigtige beslutninger og derved få større gennemslagskraft
  • Større rummelighed og evne til at værdsætte mangfoldighed (her tænkes især på minoriteter)
  • Større overblik over dine udfordringer som tillidsvalgt
  • Styrket evne til at kunne fokusere på dine mål i belastede situationer
  • Bedre balance og mere glæde i dit tillidshverv
  • Opmærksomhed på uhensigtsmæssige generaliseringer og tanker om andre uanset køn, minoriteter, fordomme og forforståelser
  • Klarere og bedre kommunikation og indlevelse overfor dine medlemmer uanset hvilke problematikker, du møder
  • Nærvær, ro og tålmodighed

Indhold:
På kurset vil vi arbejde med forskellige mentale værktøjer som gennem årerne har vist sig særdeles værdifulde for tillidsvalgte i fagbevægelsen. Du vil blive præsenteret for opmærksomhedstræning, fysiske øvelser, få indsigt i hensigtsmæssige tankemønstre og værdien af at reflektere med ligesindede.

Kurset er kendt for at give et stort personligt udbytte.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.
Hvis du har deltaget på Stressvejlederuddannelsen vil du opleve, at vi går et spadestik dybere i nogle af de teknikker, du har stiftet bekendtskab med.

Deltagere:
Minimum 8 deltagere – max. 12 deltagere – så vidt muligt lige mange mænd og kvinder.

Underviser:
Alex Haurand har gennem 30 år arbejdet med menneskers mentale trivsel. I de seneste 20 år med særligt fokus på ligestilling og stress på arbejdspladsen. Er uddannet psykiatrisk sygeplejerske, kognitivadfærdsterapeut og mindfulnessinstruktør.
Alex Haurand har igennem 20 år arbejdet med tillidsvalgte i fagbevægelsen og har et indgående kendskab til de udfordringer, den tillidsvalgte møder i hverdagen.

Tid og sted:
Kurset er delt i 2 moduler á to dage. Den mellemliggende periode er tænkt som en træningsperiode.
På første modul præsenteres du for en række teknikker og øvelser.
På andet modul får du yderligere redskaber samtidig med, at vi sammen evaluerer træningsperioden, og du får personlig feedback på, hvad du som tillidsvalgt med fordel kan arbejde videre på.

Mandag den 17. april kl. 10.00 – tirsdag den 18. april kl. 15.00.

Mandag den 21. august kl. 10.00 – tirsdag den 22. august kl. 15.00.

Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.

FIU-nr.: 5207 23 00 23

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Pia Haandbæk, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
piha@danskmetal.dk