Kategorier

Meningsdanner for LGBT+ ligestilling

mandag 09. september 2024 - torsdag 28. november 2024
– En uddannelse, der klæder dig på til at arbejde for ligestilling af lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og andre minoriteter i forhold til køn og seksualitet på arbejdsmarkedet

BAGGRUND:
Uddannelsen er for dig, der brænder for at skabe mere LGBT+ ligestilling på det danske arbejdsmarked, men som mangler de redskaber og det fællesskab, som gør at du kan begynde at skabe forandring. Ligestillingen for LGBT+ personer halter. Kun ca. halvdelen kan være åbne om deres kønsidentitet og seksuelle orientering på arbejdspladsen, og nogle oplever mobning, chikane eller andre former for forskelsbehandling. Det kan du som meningsdanner være med til at sætte fokus på og ændre. Som deltager er du enten tillidsvalgt, der selv er LGBT+ person eller tillidsvalgt, der ikke er LGBT+ person, men som aktivt ønsker at gøre en indsats for at skabe mere LGBT+ ligestilling på arbejdsmarkedet.

UDBYTTE:
Som deltager bliver du opdateret på viden om LGBT+ forhold på det danske arbejdsmarked, og samtidig får du redskaber til at kommunikere klart og tydeligt, så du kommer igennem med dit budskab. Uddannelsen vil hjælpe dig til at blive klar
på, hvad du som meningsdanner vil bruge dine kræfter på. Vil du f.eks. forandre forholdene for LGBT+ personer på din arbejdsplads? Vil du sætte LGBT+ ligestilling på dagsordenen i din afdeling? Eller vil du bruge meningsdanneruddannelsen til at gøre din stemme som LGBT+ person til en større del af den offentlige debat? Som en del af ”Meningsdanner for LGBT+ ligestilling” får du nye redskaber til både mundtlig og skriftlig formidling, gå-på-mod og et fællesskab, som giver dig et godt og trygt ståsted for at skabe forandringer.

INDHOLD:

 • Ny viden og større ordforråd om LGBT+
 • LGBT+ forhold på det danske arbejdsmarked og i fagbevægelsen – før og nu
 • Familiepolitik, ligebehandling og andre LGBT+ indsatsområder
 • Normer og normkritik – hvordan skabes inklusion og eksklusion på arbejdspladsen?

REDSKABER:

 • Sådan tager du dialogen med dine kollegaer
 • Tag ordet – på f.eks. klubmøder, generalforsamlinger, stormøder eller konferencer
 • Debatindlæg og sociale medier – træning i at udtrykke dig skriftligt og slå igennem
 • Find og træn din vej til forandring

INSPIRATION:

 • Gode eksempler fra ind- og udland på LGBT+ inkluderende politikker, indsatser m.m.
 • Mød meningsdannere med noget på hjertet
 • Besøg ved LGBT+ organisationerne

REFLEKSION:

 • Minoritetsstress – hvordan passer jeg på mig selv som LGBT+ meningsdanner?
 • Hvordan er jeg bedst solidarisk med mine LBGT+ kolleger?
 • Intersektionalitet – hvordan spiller LGBT+ ligestilling sammen med fx køn og etnicitet?

ARBEJDSFORMER:
På uddannelsen får vi både ny viden, og vi øver os i at deltage i den offentlige debat. Undervejs kommer du derfor til at lære at skrive og udgive læserbreve, bruge de sociale medier og træne mundtlig debat. Uddannelsen kræver altså, at du selv er aktiv i undervisningen – men også mellem modulerne. På modulerne vil undervisningen veksle mellem oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde. Der vil også være relevante ud-af-huset ture.

MÅLGRUPPE:
Tillidsvalgte, fagligt interesserede og valgte og ansatte i fagbevægelsen – både LGBT+ personer og ikke-LGBT+ personer. LGBT+ personer opfordres særligt til at søge om deltagelse.

UNDERVISER:
Matthew Daniali er den faste kursusleder. Derudover vil der være dygtige gæstelærere med både LGBT+ viden og meningsdannerkundskaber.

TID OG STED:
Modul 1: Trekantområdet
Onsdag den 23. oktober kl. 10.00 – 18.00 (samt aftenaktivitet) – torsdag den 24. oktober kl. 8.30 – 15.00.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

Modul 2: København
Onsdag den 27. november kl. 10.00 – 18.00 (samt aftenaktivitet) – torsdag den 28. november kl. 9.00 – 15.00.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 07

Pris er kr. 14.175,00

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Matthew Daniali, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: matd@danskmetal.dk