Kategorier

Meningsdanner for LGBT+ ligestilling

onsdag 20. oktober 2021 - tirsdag 30. november 2021

en uddannelse der klæder dig på til at arbejde for ligestilling af lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og andre minoriteter i forhold til kønsidentitet og seksualitet på arbejdsmarkedet

Baggrund:
Uddannelsen er for dig, der brænder for at skabe mere LGBT+ ligestilling på det danske arbejdsmarked, men som står og mangler de redskaber og det fællesskab, som gør at du kan skabe forandring.
Ligestillingen for LGBT+ personer halter. Kun ca. halvdelen kan være åbne om deres kønsidentitet og seksuelle orientering på arbejdspladsen, og nogle
oplever mobning, chikane eller andre former for forskelsbehandling. Det kan du som meningsdanner være med til at sætte fokus på og ændre.
Som deltager er du enten en tillidsvalgt, der selv er LGBT+ person eller en tillidsvalgt, der ikke er LGBT+ person, men som aktivt ønsker, at gøre en indsats for, at skabe mere LGBT+ ligestilling på arbejdsmarkedet.

Udbytte:
Som deltager bliver du opdateret på viden om LGBT+ forhold på det danske arbejdsmarked, og samtidig får du redskaber til at kommunikere klart og tydeligt, så du kommer igennem med dit budskab. Uddannelsen bliver tilpasset deltagerne og bygger videre på den viden og den erfaring, du som deltager allerede har om LGBT+ ligestilling på arbejdsmarkedet.
Uddannelsen vil hjælpe dig til at blive klar på, hvad du som meningsdanner vil bruge dine kræfter på. Vil du f.eks. forandre forholdene for LGBT+ personer på din arbejdsplads? Vil du sætte LGBT+ ligestilling på dagsordenen i din afdeling? Eller vil du bruge meningsdanneruddannelsen til at gøre din stemme som LGBT+ person til en større del af den offentlige
debat? Som en del af ”Meningsdanner for LGBT+ ligestilling” får du nye redskaber til både mundtlig og skriftlig formidling, gå-på-mod og et fællesskab, som giver dig et godt og trygt ståsted for at skabe de forandringer, som du finder vigtige.

Indhold:
Viden:
• Byg videre på din viden og ordforråd om LGBT+
• LGBT+ forhold på det danske arbejdsmarked og i fagbevægelsen – før og nu
• Familiepolitik, ligebehandling og andre LGBT+ indsatsområder
• Normer og normkritik – hvordan skabes inklusion og eksklusion på arbejdspladsen?

Redskaber:
• Dialogredskaber – dialog om en inkluderende kultur blandt kollegaerne
• Tag ordet – på f.eks. klubmøder, generalforsamlinger, stormøder eller konferencer
• Debatindlæg og sociale medier – træning i at udtrykke dig skriftligt og slå igennem
• Find og træn din udtryksform eller vej til forandring

Inspiration:
• Gode eksempler fra ind- og udland på LGBT+ inkluderende politikker, indsatser, overenskomster m.m.
• Mød meningsdannere med noget på hjertet
• Besøg af/hos LGBT+ organisationerne Sabaah, LGBT+ Danmark, Transaktion og Intersex Danmark og andre ud-af-huset oplevelser

Refleksion:
• Minoritetsstress – hvordan passer jeg på mig selv som LGBT+ meningsdanner?
• Hvordan er jeg bedst solidarisk med mine LBGT+ kollegaer?
• Intersektionalitet – hvordan spiller LGBT+ ligestilling sammen med f.eks. køns- og etnisk ligestilling?

Arbejdsformer:
På uddannelsen får vi både ny viden, og vi øver os i at deltage i den offentlige debat. Undervejs kommer du derfor til at lære at skrive og udgive læserbreve, bruge de sociale medier og træne mundtlig debat. Uddannelsen kræver altså at du selv er aktiv i undervisningen – men også mellem modulerne, hvor du f.eks. skal afprøve dig selv som meningsdanner og måske have et lille projekt. På modulerne vil undervisningen veksle mellem oplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde og besøg af interessante gæsteundervisere. Der vil også være relevante ud-af-huset ture. Sammen skal vi skabe de bedst mulige rammer for at lære nyt og udvikle os som meningsdannere.

Målgruppe:
Tillidsvalgte, fagligt interesserede og valgte og ansatte i fagbevægelsen – både LGBT+ personer og ikke-LGBT+ personer. LGBT+ personer opfordres
særligt til at søge om deltagelse.

Undervisere:
Kristine Esrom Raunkjær, FIU-Ligestilling, er den faste kursusleder.
Derudover vil der være dygtige gæstelærere med både LGBT+ viden og meningsdannerkundskaber. Har du spørgsmål til kurset er du velkommen til at kontakte tovholderen.

Tid og sted:
6 dages kursus, bestående af 3 gange af 2 dage.

Modul 1: København
Mandag den 20. oktober kl. 10.00 – 18.00, samt aftenaktivitet.
Tirsdag den 21. oktober kl. 8.30 – 15.00.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

Modul 2: Trekantområdet
Mandag den 29. november kl. 10.00 – 18.00, samt aftenaktivitet.
Tirsdag den 30. november kl. 9.00 – 15.00.
Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

Modul 3: København
December/Januar – dato fastlægges snarest
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk

FIU-nr.: 5207 21 00 27
PRIS: 13.275 kr.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær
Evt. spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk