Kategorier

Mangfoldighedsværksted

lørdag 27. januar 2024 - lørdag 07. december 2024

BAGGRUND:
I de senere år har en del afdelinger, tillidsvalgte og ansatte beskæftiget sig med mangfoldighed og organisering på forskellige måder, og tilegnet sig både gode resultater og erfaringer. Derfor er det mere end nogensinde aktuelt at videreudvikle
organiserings- og mangfoldighedsarbejdet til en fast forankret strategi og et vigtigt værktøj, hvad angår de tillidsvalgtes organisering og fastholdelsespolitik. Kun en strategisk implementering af mangfoldighed i alle indsatserne vil sikre en fast og vedvarende gevinst for de enkelte fagforeninger og arbejdspladser.

UDBYTTE:

  • At sikre en positiv synliggørelse af fagforeningen over for de etniske minoriteter
  • At skabe gode ambassadører for ret til Den danske Model/fagforening
  • At skabe et bedre medlemsgrundlag for den lokale fagforening
  • At optimere medlemsvæksten af de etniske medlemmer
  • At øge det faglige engagement blandt de etniske medlemmer
  • At opkvalificere fagforeningens viden og indsats for mangfoldighed og integration gennem inddragelse, delagtiggørelse og sparring

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i afdelinger med interesse og behov for emnet.

TID OG STED:
Lørdag den 27. januar kl. 10.00 – 18.00.
Afholdes i det jyske.

Lørdag den 17. august kl. 10.00 – 18.00.
Afholdes på Fyn.

Lørdag den 21. september kl. 10.00 – 18.00.
Afholdes i hovedstadsregionen.

Lørdag den 19. oktober kl. 10.00 – 18.00.
Afholdes i det jyske.

Fredag den 2. november kl. 10.00 – 18.00.
Afholdes i det jyske.

Lørdag den 7. december kl. 10.00 – 18.00.
Afholdes i det jyske.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 14 (januar).

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 15 (august).

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 16 (september).

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 17 (oktober).

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 18 (november).

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 19 (december).

Ansøgning og godkendelse i egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk