Kategorier

Mangfoldighedsværksted – Fyn

fredag 12. januar 2024 - kl. 10.00 - 18.00 Fyn

BAGGRUND:
I de senere år har en del afdelinger, tillidsvalgte og ansatte beskæftiget sig med mangfoldighed og organisering på forskellige måder, og tilegnet sig både gode resultater og erfaringer. Derfor er det mere end nogensinde aktuelt at videreudvikle organiserings- og mangfoldighedsarbejdet til en fast forankret strategi og et vigtigt værktøj, hvad angår de tillidsvalgtes organisering og fastholdelsespolitik. Kun en strategisk implementering af mangfoldighed i alle indsatserne vil sikre en fast og vedvarende gevinst for de enkelte fagforeninger og arbejdspladser.

UDBYTTE:

  • At sikre en positiv synliggørelse af fagforeningen over for de etniske minoriteter
  • At skabe gode ambassadører for ret til Den danske Model/fagforening
  • At skabe et bedre medlemsgrundlag for den lokale fagforening
  • At optimere medlemsvæksten af de etniske medlemmer
  • At øge det faglige engagement blandt de etniske medlemmer
  • At opkvalificere fagforeningens viden og indsats for mangfoldighed og integration gennem inddragelse, delagtiggørelse og sparring

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i afdelinger med interesse og behov for emnet.

TID OG STED:
Fredag den 12. januar kl. 10.00 – 18.00.

Afholdes på Fyn.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 15

Ansøgning og godkendelse skal ske i egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk