Kategorier

Mangfoldighedsorganiser

onsdag 26. juli 2023 - søndag 30. juli 2023 Jylland

Baggrund:
I netværkene, der arbejder med organisering med fokus på køn og mangfoldighed, er det blevet klart, at der kan være gevinster ved at have en særlig viden og nogle særlige kompetencer til organisering af lønmodtagere med anden etnisk baggrund and dansk. Der gennemføres en analyse af erfaringerne, der omsætter disse til klare og veldefinerede kompetencer. Det er indtil videre blevet tydeligt, at følgende er særlige fokuspunkter, når medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk skal organiseres til fagforeningsmedlemskab.

Udbytte:
Formålet er overordnet at få flere medlemmer med minoritetsbaggrund i FH-fagbevægelsen. Dette gøres ved at udvikle et forløb, der klæder tillidsvalgte på til at være offensive og resultatskabende i at organisere medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk.
Målet er at udvikle og gennemføre et baggrundsmateriale og et forløb, der giver tillidsvalgte kompetence til de særlige udfordringer og muligheder, der er ved at organisere medlemmer med minoritetsbaggrund.

Indhold:

  • At lære at kommunikere og gøre sig forståelig i møde og samvær med mennesker tilhørende andre kulturer end ens egen
  • At tilegne nødvendig viden og indsigt om egen og andres kultur samt relationerne imellem dem
  • At få indsigt i samt viden til at kunne forstå menneskers kulturelle bevægelsesgrunde og forståelsesramme omkring solidaritet og fællesskab
  • At få indsigt i værdifællesskab og kollektiv identitet og dets betydning for organisering
  • At få værktøjer til at argumentere og formidle viden om vigtigheden af og fordelene ved en stærk organisering på tværs af forskelle

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

Tid og sted:
Modul 1 & 2: Jylland
Onsdag den 26. juli kl. 12.00 – søndag den 30. juli kl. 13.00. (På engelsk).

FIU-nr.: 5247 23 00 12

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
anthony.sylvester@3f.dk