Kategorier

Mangfoldig konflikthåndtering

torsdag 05. maj 2022

– Find vejen fra konflikt til samarbejde på en mangfoldig arbejdsplads

Baggrund:
Vil du vide mere om, hvordan du kan forebygge og løse konflikter? Dette kursus er til dig, som ønsker at arbejde med konflikter på en måde, hvor I bliver klogere på hinanden som kollegaer og får et bedre samarbejde.
Konflikter er en naturlig del af livet og dermed også af hverdagen på en arbejdsplads, hvor vi er mennesker samlet med forskellige erfaringer, behov og baggrunde. Forskellighed i forhold til køn, etnicitet, alder, faglig baggrund mm. på
arbejdspladsen kan bidrage til udvikling, nye idéer og løsninger. Men nogle gange oplever vi også, at forskellene skiller os ad som kollegaer eller gør det svært at forstå hinanden.

Derfor er det vigtigt at finde en konstruktiv måde at håndtere forskellighed og uenighed på, så vi kan lære af hinanden og derved skabe grundlaget for bedre sammenhold og en mere ligestillet arbejdsplads.

Udbytte:
På kurset lærer du redskaber til Mangfoldig Konflikthåndtering, som handler om at genoprette de gode relationer mellem kollegaerne efter en konflikt, der har afsæt i mangfoldighed. Kurset er baseret på genoprettende retfærdighedsprincipper
og praksisser. Kort fortalt er det en tilgang til konflikthåndtering, som har fokus på at finde måder at rette op på skaden og samtidig undgå at gøre nogen til “de onde” og “de gode”.

Kurset har særligt fokus på at klæde dig på til at håndtere konflikter, der relaterer sig til arbejdet med at skabe en mere ligestillet arbejdsplads og til bedre at håndtere den forskellighed eller de ulige magtbalancer, der er på din arbejdsplads.
Kurset vil bygge videre på den erfaring med konflikthåndtering, du allerede har fra andre TR-kurser.

Indhold:
På kurset arbejder vi med:
• At forstå og bruge de 5 principper fra Mangfoldig Konflikthåndtering
• At involvere kollegerne i at finde en god vej igennem konflikten
• At bruge aktiv lytning som redskab til konfliktløsning
• At facilitere et konfliktmøde og lave en handlingsplan
• At øve hvordan du kan håndtere konflikter, hvor forskelle og ulighed relateret til køn, etnicitet, LGBT+ baggrund, alder eller andet er en faktor
• At styrke dit ligestillings- og mangfoldighedsarbejde ved hjælp af Mangfoldig Konflikthåndtering

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger og andre, som vil have indsigt i Mangfoldig Konflikthåndtering.

Underviser:
Di Ponti er en af pionererne inden for Genoprettende Konflikthåndtering i Danmark og har særlig ekspertise i ligestilling og mangfoldighed. Di arbejder med aktivister, foreninger, institutioner, virksomheder, tillidsvalgte og andre.

Tid og sted:
Torsdag den 5. maj kl. 10.00 – 16.00.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. – eller Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.
Eller et andet sted, der ligger ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 2200 68
PRIS: 2.875 kr.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening

Tovholder:
Kristine Raunkjær, Dansk Metal
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk