Kategorier

Mændenes internationale dag

lørdag 19. november 2022 - 10:00-13:00

Baggrund:
Fagbevægelsen i Danmark har markeret Kvindernes internationale kampdag siden 1910. Mændenes internationale dag begyndte FIU-Ligestilling systematisk at markere i 2020. Der er mange udfordringer for mænd i almindelighed i det moderne samfund, men også på arbejdsmarkedet. På mændenes internationale dag sættes der fokus og gøres status på udfordringer og nye muligheder for mænds gode sunde arbejdsliv og ikke mindst sammenhængen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv.

Udbytte:
Du vil på konferencen få baggrundsviden og redskaber til at kunne medvirke til at skabe rammer på din egen arbejdsplads som kan understøtte mænds ligestilling og trivsel.

Indhold:
• Mænds sundhed. Hvad er status og hvordan understøttes den på arbejdspladsniveau?
• Mandearbejdspladser og sammenhængen mellem familie- og fritidsliv
• Ny viden, nye erfaringer og anbefalinger fra FIU-Ligestillings projekt om mænds ligestilling
• Andre nyheder om udfordringer for mænd, manderoller og ligestilling

Målgruppe:
Tillidsvalgte der har interesse i mænds ligestilling samt valgte/ansatte i fagforeninger, og politikere og organisationsfolk, der arbejder med mænds ligestilling.

Tid og sted:
Lørdag den 19. november kl. 10.00 – 13.00.
Et sted i nærheden af Københavns Hovedbanegård.

FIU-nr.: 5207 22 00 27
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk