Kategorier

Mændenes internationale dag

fredag 19. november 2021

Baggrund:
Fagbevægelsen i Danmark har siden 1910 markeret Kvindernes internationale kampdag. I 2020 begyndte FIU-Ligestilling systematisk at markere i Mændenes internationale dag.

Fra i år er det en tradition, og vi håber at der er opbakning. For opbakning bør der være. Der er mange udfordringer for mænd i almindelighed i det moderne samfund, og også på arbejdsmarkedet.

Vi sætter fokus og gør status på udfordringer og nye muligheder for mænds gode sunde arbejdsliv og ikke mindst sammenhængen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv.

Udbytte:
Du vil på konferencen få baggrundsviden og redskaber til, at kunne medvirke til at skabe rammer på din egen arbejdsplads som kan understøtte mænds ligestilling og trivsel.

Indhold:
– Manderoller og måder at være mand på
– Mænd og magt
– Mænd der bryder rammerne
– Indspark fra hverdagens liv

Målgruppe:
Tillidsvalgte der har interesse i mænds ligestilling, samt valgte/ansatte i fagforeninger, samt politikere og organisationsfolk, der arbejder med mænds ligestilling.

Tid og sted:
Fredag den 19. november kl. 10.00 – 13.00.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Tilmelding:
Tilmeld dig ved at skrive til Mélanie Evers meev@danskmetal.dk med FIU-nr.: 5207 21 00 36.

PRIS: Gratis

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk