Kategorier

LGBT+ netværk

torsdag 17. juni 2021 - søndag 20. juni 2021

– med deltagelse på Folkemødet på Bornholm

Baggrund:
FIU-Ligestillingspartnerskabet har i 2021 startet et netværk for tillidsvalgte med LGBT+ baggrund. LGBT+ netværket har, ligesom andre FIU-ligestillings netværk, mulighed at mødes på tværs, få ny viden, netværke og indgå i debatter på Folkemødet 2021.
På netværkstræffet vil der være deltagelse i forskellige LGBT+ ligestillings- og andre ligestillingsrelaterede aktiviteter på selve Folkemødet, og der vil være en konference og workshops om nye relevante emner for fagbevægelsen om ligestilling for ”os selv” i FIU-ligestilling.

Udbytte:
• Viden om nye ligestillingspolitiske dagsordener i fagbevægelsen
• Ny inspiration til eget faglige LGBT+ ligestillings- og mangfoldighedsarbejde
• Mulighed for at udvide dit ligestilling- og mangfoldighedsnetværk

Indhold:
• Erfaringsudveksling med andre netværk
• Aktiv deltagelse på ”Folkemøde 2021”. Som deltager forpligter du dig til at deltage i debatter om LGBT+ ligestilling
• Oplæg og ny viden om åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked, forebyggelse af seksuel chikane, lønåbenhed, fædrebarsel og LGBT+ ligestilling

Målgruppe:
Deltagere fra FIU-ligestillings LGBT+ netværk og ”Meningsdanner for LGBT+ ligestilling”. Deltagere fra LGBT+ netværk prioriteres først ved evt. overtegning.

Tid og sted og praktiske oplysninger:
Der forventes samlet indkvartering af hele FIU-Ligestillingsdelegation på Due Odde Badehotel. Der indkvarteres i hotellejligheder m/altan, to og to, og i udgangspunktet bliver man indkvarteret med nogen, man er i netværk med/har været på uddannelse med.
Morgenmad laver du selv i hotellejligheden. Frokost indtages på Folkemødet. Om aftenen er der grillmad af Bornholmske råvarer på græsplænen ved Badehotellet, som vi hjælpes ad med at tilberede, samt rydde op, dække borde, fjerne affald m.m. (Arbejdsopgaverne bliver fordelt inden vi tager afsted). Du får et buskort til den offentlige transport, samt shuttlebusser, så du selv kan planlægge din transport til/fra Folkemødet. FIU-Ligestilling vil desuden leje en særlig bus til/fra Badehotellet der afgår på strategisk passende tidspunkter, hvis du ikke har tålmodighed til shuttlebusser.

Har du et begrundet behov for eneværelse kan du søge om dette. Hvis det kan passes ind i puslespillet, får du et værelse for dig selv. Deltagere med behov for eneværelse prioriteres sidst og der vil være tillæg i prisen.

Torsdag den 17. juni – søndag den 20. juni.
De præcise tider kendes ikke, da færgeplanen ikke foreligger i skrivende stund.

Der er fælles transport fra Københavns Hovedbanegård til/fra Bornholm.

Der er begrænset antal pladser og optages efter først til mølle. Tilmeldingsfrist 1. april 2021.

FIU-nr.: 5207 21 00 11
Eneværelse: 5207 21 00 12
(Tillæg i prisen og prioriteres til sidst).
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.
PRIS: Gebyrfrit

FIU-nr.: 5207 21 00 65
(For personer der er medlem af forbund, der ikke er tilsluttet FIU-fællesskabet).
PRIS: 9.575 kr.
Er du medlem af en fagforening uden for FIU sker tilmelding til Pia Haandbæk på mail: piha@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdag eller på ovenstående FIU-nr.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk
Spørgsmål om indhold kan ske til
Kristine Esrom Raunkjær på mail:
krer@danskmetal.dk