Kategorier

Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer

torsdag 09. juni 2022 - torsdag 22. september 2022 - 10:00-15:00 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. eller Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.
– et valgfag i Diplomuddannelsen i ledelse med mulighed for at tage en kompetencegivende eksamen.
Giver 5 ECTS-point

Baggrund:
Det er formålet, at du tilegner dig viden, kompetencer og færdigheder til at varetage ledelse af og gennemføre forhandlingsforløb i egen politisk styrede organisation (fagbevægelsen).

Indhold:
• Oplæg og drøftelser om ovenstående temaer
• Erfaringsudveksling og gensidig inspiration ift. udfordringer på egen arbejdsplads sat i relation til teorier, begreber og modeller
• Vejledning og inspiration til eksamensopgave
• Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig opgave

Udbytte:
Det er målet, at du opnår viden om og forståelse af teorier, begreber og metoder om offentlig ledelse af forhandling i en politisk styret kontekst samt deres betydning og fremtrædelse på såvel samfundsmæssigt som organisatorisk niveau.

På dette modul vil vi især sætte fokus på forhandlingens muligheder og udfordringer i et kønsperspektiv.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

Tid og sted:
Torsdage den:
9. juni, 16. juni, 23. juni, 18. august og 25. august.

Alle dage kl. 10.00 – 15.00.

Mandag den 5. september: Aflevering af skriftlig opgave.
Torsdag den 22.september: Eksamen.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. eller
Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.

Eller et andet sted ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 22 00 05
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk