Kategorier

Kvindelig meningsdanner

tirsdag 08. februar 2022 - onsdag 01. juni 2022

Baggrund:
Danmark har brug for aktive kvinder, der har erfaringer fra virkelighedens arbejdspladser og som gerne vil gøre en forskel. De fleste politikere og debattører er akademikere og mænd – få er fra fagbevægelsen og med ”almindelige” job. 8 ud af 10 kilder i medierne er mænd. 2 ud af 3 debatindlæg er skrevet af mænd. Det er et problem for Danmark og demokratiet, fordi vi vigtige perspektiver og indsigter går tabt.

På dette kursus klædes du på til at træde frem med dine meninger og erfaringer.

Udbytte:
Når uddannelsen er færdig, vil du fremstå stærkere som meningsdanner på din arbejdsplads, i din fagforening og i medierne. Din egen mulighed for at være med til at skabe forandring vil være kraftigt øget.

Indhold:
• Redskaber til at fortælle din og dine kollegers historie
• Træning i både mundtlige og skriftlige kommunikationsformer
• Inspiration til din personlige kommunikationsstrategi fra kvinder, der med succes kommunikerer i det offentlige rum
• Blive skarp i brugen af sociale medier som f.eks. Facebook og Twitter
• Et stærkt netværk af sparringspartnere og engagerede kolleger fra hele landet
• Viden om både samfund og relevante ligestillingspolitiske temaer anno 2022
• Hvordan skaber vi flere kvindelige stemmer, der kan kommunikere og formulere sig med udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag og oplevelser på arbejdspladsen
• På baggrund af oplæg og inspiration skal vi sammen øve os i at deltage i den offentlige debat, der hvor du synes det giver mening. Undervejs afprøver du at skrive og udgive blogindlæg, læserbreve, bruge de sociale medier og træne mundtlig debat

Der veksles mellem praktiske øvelser, gruppearbejde, oplæg, træning og feedback samt historiefortælling.

Undervisere:
Mélanie Evers er den faste kursusleder. Undervejs får vi besøg af adskillige gæsteundervisere, politikere og meningsdannere.

Målgruppe:
Kvindelige tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og andre kvinder med tillidsposter eller ansættelse i fagbevægelsen, der har lyst til at gøre en forskel.

Tid og sted:

Modul 1
Tirsdag den 8. februar kl. 10.00 – 17.30, samt aftenaktivitet.
Onsdag den 9. februar kl. 08.30 – 15.00.

Et sted i nærheden af Københavns Hovedbanegård.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

Modul 2
Onsdag den 2. marts kl. 10.00 – 15.00.
Et sted i nærheden af Københavns Hovedbanegård.

Modul 3
Tirsdag den 5. april kl. 10.00 – 15.00.
Et sted i nærheden af Københavns Hovedbanegård.

Modul 4
Tirsdag den 3. maj kl. 10.00 – 15.00.
Et sted i nærheden af Københavns Hovedbanegård.

Modul 5
Tirsdag den 31. maj kl. 10.00 – 17.30, samt aftenaktivitet.
Onsdag den 1. juni kl. 08.30 – 15.00.

Et sted i nærheden af Københavns Hovedbanegård.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

Som udgangspunkt afholdes kurset centralt i København. Nogle af de midterste moduler kan afholdes på Fyn og Jylland, hvis deltagersammensætningen taler herfor.

FIU-nr.: 5207 22 00 11
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk