Kategorier

Kvindelig meningsdanner

tirsdag 14. maj 2024 - tirsdag 11. juni 2024 - kl. 10.00 - 15.00

BAGGRUND:
Danmark har brug for fagligt aktive kvinder, der har erfaringer fra virkelighedens arbejdspladser og som gerne vil gøre en forskel. En ny optælling fra 2022 viser, at kun 31% af debatindlæggene i de store dagblade er skrevet af kvinder og derudover er faglærte også stærkt underrepræsenterede i debatspalterne. Det er et problem for vores demokratiske samtale, fordi det betyder, at vigtige perspektiver og indsigter går tabt. På dette kursus klædes du på til at træde frem med dine meninger og erfaringer.

UDBYTTE:
Når uddannelsen er færdig, vil du fremstå stærkere som meningsdanner på din arbejdsplads, i din fagforening og i medierne. Din egen mulighed for at være med til at skabe forandring vil være kraftigt øget.

INDHOLD:

  • Redskaber til at fortælle din og dine kollegaers historie
  • Træning i både mundtlige og skriftlige kommunikationsformer
  • Inspiration til din personlige kommunikationsformer
  • Inspiration til din personlige kommunikationsstrategi fra andre, der med succes kommunikerer i det offentlige rum
  • Bliv skarp i brugen af sociale medier som f.eks. Facebook, LinkedIn og X (tidligere Twitter)
  • Et stærkt netværk af sparringspartnere og engagerede kollegaer fra hele landet
  • Viden om både samfund og relevante ligestillingspolitiske temaer anno 2024
  • Flere stemmer, der kan kommunikere og formulere sig med udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag og oplevelser på arbejdspladsen
  • På baggrund af oplæg og inspiration skal vi sammen øve os i at deltage i den offentlige debat der, hvor det giver mening for dig
  • Undervejs afprøver du at skrive og udgive blogindlæg, bruge de sociale medier og træne mundtlig debat

Der veksles mellem praktiske øvelser, gruppearbejde, oplæg, træning og feedback.

MÅLGRUPPE:
Fagligt aktive, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og andre med tillidsposter eller ansættelse i fagbevægelsen, der har lyst til at gøre en forskel. Kurset er for kvinder.

UNDERVISER:
Mélanie Evers er den faste kursusleder. Undervejs får vi besøg af adskillige gæsteundervisere, politikere og meningsdannere.

TID OG STED:
Kurset er delt i 2 moduler. Den mellemliggende periode skal bruges som en træningsperiode.

Modul 1:
Tirsdag den 14. maj kl. 10.00 – 17.30 (samt aftenaktivitet) – onsdag den 15. maj kl. 08.30 – 15.00.

Modul 2:
Tirsdag den 11. juni kl. 10.00 – 15.00.

Begge moduler afholdes i København.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 04

TOVHOLDER:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: meev@danskmetal.dk