Kategorier

Integrationsrepræsentant-uddannelsen (på engelsk)

onsdag 16. marts 2022 - fredag 09. september 2022

Baggrund:
Det er formålet med uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter sig mod at skabe multikulturelle arbejdspladser, hvor medlemmer med anden baggrund end dansk integreres og hvor alle trives bedst muligt.

Udbytte:
Det er målet, at du gennem uddannelsen får kompetence til:
• At bygge bro mellem de forskellige medarbejdergrupper på arbejdspladsen, samt opbygge og opretholde solidaritet og fællesskab. Herunder arbejde for at arbejdsmiljøet er inkluderende og præget af respekt, kollegaerne imellem
• At formidle viden om de forskellige kulturelle koder, normer og værdier til alle medarbejdere og ledelse
• At agere som ”fagforenings-ambassadør” overfor minoritetsgrupper
• At oversætte ”Den danske Model” og dennes betydning i det danske samfund, samt måden den fungerer på for medarbejdere med forskellige etniske, nationale og religiøse baggrunde

Indhold:
Integrationsrepræsentant-uddannelsen består af fem moduler af tre dages varighed.

Modul 1:
Et multikulturelt samfund
• Introduktion, præsentation og teambuilding
• Nationalstaten Danmark
• Indvandringen i et historisk perspektiv – i Danmark og i verden
• Globaliseringens udfordringer
• Demografiske ændringer og muligheder
• Begrebsafklaringer

Modul 2:
Udfordringerne på en mangfoldighedsarbejdsplads
• Tillidsvalgtes rolle og ansvar på en mangfoldig arbejdsplads
• Kulturel, etnisk og religiøs identitet og dens betydning for den enkelte
• Kulturel selvforståelse og ståsted
• Identitetsbegreber, grupperinger, stereotype opfattelser og fordomme
• Kulturelle mangfoldighedskonfliktfælder på en arbejdsplads
• Interkulturel forståelse og kommunikation på tværs af kulturer

Modul 3:
Kulturernes ansigter og farver
• Opdagelsesrejser i de forskellige kulturer i Danmark
• Identificering af de forskellige kulturer, som præger de danske arbejdspladser nu og i fremtiden
• Værktøjer til at identificere de synlige/usynlige kulturelle adfærd kontra personlighedsadfærd
• Viden om hvordan kulturer fungerer og hvordan de ubevidst præger vores hverdagshandlinger
• Besøge minoritetsmiljøer i Danmark

Modul 4:
Identificering og håndtering af barrierer på ”begge sider”
• Tilsigtet eller utilsigtet eksklusion
• Mangfoldige og inkluderende overenskomster
• Racisme og diskrimination
• Konfliktforebyggelse og -løsning
• Den praktiske håndtering af en mangfoldighedsarbejdsplads
• Den organisatoriske håndtering af en mangfoldighedsarbejdsplads
• Integrationsrepræsentant-træning med cases, rollespil og øvelser

Modul 5:
Identificering og håndtering af barrierer på ”begge sider” – Fortsat
• Tilsigtet eller utilsigtet eksklusion
• Mangfoldige og inkluderende overenskomster
• Racisme og diskrimination
• Konfliktforebyggelse og -løsning
• Den praktiske håndtering af en mangfoldighedsarbejdsplads
• Den organisatoriske håndtering af en mangfoldighedsarbejdsplads
• Afrunding og evaluering
• Integrationsrepræsentants-træning med cases, rollespil og øvelser

Kurserne vil foruden formidling være baseret på case-baseret undervisning, der kan bidrage til at visualisere forhold og gøre diskussionen om dem nærværende og relevant. Gruppearbejde baseret på såkaldt ”Coorporate Learning”, der tager afsæt i kursisternes aktive indbyrdes samarbejde, samt rollespil, hvor de enkelte kursisters kulturelle selvforståelse, generaliserende holdninger og fordomsfulde holdninger bliver synlige.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Underviser:
Anthony Sylvester er kursusleder og den der sørger for ”den røde tråd” i uddannelsesforløbet. Derudover deltager flere forskellige gæsteundervisere, eksperter og personligheder: Jesper Schäfer Munk, Hafida Bouylud, Jean Petersen, samt Vinay Sharma, Annie Labaj, Mohamad Elsadi og Peter Kennedy fra UNIFOR Canada.

Tid og sted:
Uddannelsen består af fem moduler og afholdes fem forskellige steder i landet.
Flere af stederne skal vi besøge kulturelle miljøer – der indgår i undervisningen.

Modul 1:
Onsdag den 16. marts kl. 12.00 – fredag den 18.
marts kl. 13.00.
Afholdes i København.

Modul 2:
Onsdag den 4. maj kl. 12.00 – fredag den 6. maj kl.
13.00.
Afholdes i Århus.

Modul 3:
Mandag den 13. juni – onsdag den 15. juni
Afholdes i København.

Modul 4 & 5:
Lørdag den 3. september – fredag den 9. september.
På felttur.

Uddannelsen indeholder ophold, fortæring, materialer, undervisning og ekskursioner til relevante naboområder fra kursusstedet.

Tilmelding til alle 5 moduler samlet.

FIU-nr.: 5247 22 00 02
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan stilles på mail:
anthony.sylvester@3f.dk