Kategorier

Integrationsrepræsentant-uddannelsen (på engelsk)

onsdag 07. februar 2024 - fredag 06. september 2024 København

BAGGRUND:
Det er formålet med uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter sig mod at skabe multi-kulturelle arbejdspladser på tværs af etnisk baggrund, og hvor alle trives bedst muligt.

UDBYTTE:
Det er målet, at du gennem uddannelsen får kompetence til:

 • At bygge bro mellem de forskellige medarbejdergrupper på arbejdspladsen, samt opbygge og opretholde solidaritet og fællesskab – herunder arbejde for, at arbejdsmiljøet er inkluderende og præget af respekt, kollegaerne imellem.
 • At formidle viden om de forskellige kulturelle koder, normer og værdier til alle medarbejdere og ledelse
 • At agere som “fagforenings-ambassadør” over for minoritetsgrupper
 • At oversætte “Den danske Model” og dennes betydning i det danske samfund, samt måden den fungerer på, for medarbejdere med forskellige etniske, nationale og religiøse baggrund
 • Introduktion, præsentation og teambuilding
 • Nationalstaten Danmark
 • Indvandring i et historisk perspektiv – i Danmark og i verdenen
 • Globaliseringens udfordringer
 • Demografiske ændringer og muligheder
 • Begrebsafklaringer

Modul 1: Et multikulturelt samfund

 • Introduktion, præsentation og teambuilding
 • Nationalstaten Danmark
 • Indvandring i et historisk perspektiv – i Danmark og i verden
 • Globaliseringens udfordringer
 • Demografiske ændringer og muligheder
 • Begrebsafklaringer

Modul 2: Udfordringerne på en mangfoldighedsarbejdsplads

 • Tillidsvalgtes rolle og ansvar på en mangfoldig arbejdsplads
 • Kulturel, etnisk og religiøs identitet og dens betydning for den enkelte
 • Kulturel selvforståelse og ståsted
 • Identitetsbegreber, grupperinger, stereotype opfattelser og
  fordomme
 • Kulturelle mangfoldighedskonfliktfælder på en arbejdsplads
 • Interkulturel forståelse og kommunikation på tværs af kulturer

Modul 3: Kulturernes ansigter og farver

 • Opdagelsesrejse og besøg i de forskellige kulturer i DK
 • Identificering af de forskellige kulturer, som præger de danske arbejdspladser fremover
 • Værktøjer til at identificere de synlige de synlige og usynlige kulturelle adfærd kontra personlighedsadfærd
 • Viden om hvordan kulturer fungerer, og hvordan de ubevidst præger vores hverdagshandlinger
 • Besøge minoritetsmiljøer i Danmark

Modul 4: Identificering og håndtering af barrierer på ”begge sider”

 • Tilsigtet eller utilsigtet eksklusion
 • Mangfoldige og inkluderende overenskomster
 • Racisme og diskrimination
 • Konfliktforebyggelse og -løsning
 • Den praktiske håndtering af mangfoldighed

Modul 5: Identificering og håndtering af barrierer på ”begge sider” – Fortsat

 • Tilsigtet eller utilsigtet eksklusion
 • Mangfoldige og inkluderende overenskomster
 • Racisme og diskrimination
 • Konfliktforebyggelse og -løsning
 • Den praktiske håndtering af en mangfoldighedsarbejdsplads
 • Den organisatoriske håndtering af en mangfoldighedsarbejdsplads
 • Afrunding og evaluering
 • Integrationsrepræsentants-træning med cases,rollespil og øvelser

Kurserne vil foruden formidling være baseret på case-baseret undervisning, der kan bidrage til at visualisere forhold og gøre diskussionen om dem nærværende og relevant. Der vil være gruppearbejde baseret på såkaldt ”Coorporate Learning”, der tager afsæt i kursisternes aktive indbyrdes samarbejde, samt rollespil, hvor de enkelte kursisters kulturelle selvforståelse, generaliserende og fordomsfulde holdninger bliver synlige.

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

UNDERVISER:
Anthony Sylvester er kursusleder og den, der sørger for ”den røde tråd” i uddannelsesforløbet. Derudover deltager flere forskellige gæsteundervisere, eksperter og personligheder: Jesper Schäfer Munk, samt Vinay Sharma, Annie Labaj, Mohamad Elsadi og Peter Kennedy fra UNIFOR Canada.

TID OG STED:
Uddannelsen består af fem moduler og afholdes fem forskellige steder i landet. Vi skal besøge kulturelle miljøer, der indgår i undervisningen.

Modul 1: Afholdes i København.
Onsdag den 7. februar kl. 12.00 – fredag den 9. februar kl. 13.00.

Modul 2: Afholdes i København.
Onsdag den 20. marts kl. 12.00 – fredag den 22. marts kl. 13.00.

Modul 3: Afholdes i København.
Onsdag den 29. maj kl. 12.00 – fredag den 31. maj kl. 13.00.

Modul 4 & 5: På felttur.
Lørdag den 31. august – fredag den 6. september.

Uddannelsen indeholder ophold, forplejning, materialer, undervisning og ekskursioner til relevante naboområder fra kursusstedet.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 02

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk