Kategorier

Integrationsrepræsentant-uddannelsen (på engelsk)

onsdag 08. februar 2023 - fredag 08. september 2023 Landsdækkende

Baggrund:
Det er formålet med uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter sig mod at skabe multikulturelle arbejdspladser, på tværs af etnisk baggrund og hvor alle trives bedst muligt.

Udbytte:
Det er målet, at du gennem uddannelsen får kompetence til:

 • At bygge bro mellem de forskellige medarbejdergrupper på arbejdspladsen, samt opbygge og opretholde solidaritet og fællesskab – herunder arbejde for, at arbejdsmiljøet er inkluderende og præget af respekt, kollegaerne imellem
 • At formidle viden om de forskellige kulturelle koder, normer og værdier til alle medarbejdere og ledelse
 • At agere som ”fagforenings-ambassadør” over for minoritetsgrupper
 • At oversætte ”Den danske Model” og dennes betydning i det danske samfund, samt måden den fungerer på for medarbejdere med forskellige etniske, nationale og religiøse baggrunde

Indhold:
Integrationsrepræsentant-uddannelsen består af fem moduler af tre dages varighed.

Modul 1:
Et multikulturelt samfund

 • Introduktion, præsentation og teambuilding
 • Nationalstaten Danmark
 • Indvandring i et historisk perspektiv – i Danmark og i verden
 • Globaliseringens udfordringer
 • Demografiske ændringer og muligheder
 • Begrebsafklaringer

Modul 2:
Udfordringerne på en mangfoldighedsarbejdsplads

 • Tillidsvalgtes rolle og ansvar på en mangfoldig arbejdsplads
 • Kulturel, etnisk og religiøs identitet og dens betydning for den enkelte
 • Kulturel selvforståelse og ståsted
 • Identitetsbegreber, grupperinger, stereotype opfattelser og fordomme
 • Kulturelle mangfoldighedskonfliktfælder på en arbejdsplads
 • Interkulturel forståelse og kommunikation på tværs af kulturer

Modul 3:
Kulturernes ansigter og farver

 • Opdagelsesrejser i de forskellige kulturer i Danmark
 • Identificering af de forskellige kulturer, som præger de danske arbejdspladser nu og i fremtiden
 • Værktøjer til at identificere de synlige og usynlige kulturelle adfærd kontra personlighedsadfærd
 • Viden om hvordan kulturer fungerer, og hvordan de ubevidst præger vores hverdagshandlinger
 • Besøge minoritetsmiljøer i Danmark

Modul 4:
Identificering og håndtering af barrierer på ”begge sider”

 • Tilsigtet eller utilsigtet eksklusion
 • Mangfoldige og inkluderende overenskomster
 • Racisme og diskrimination
 • Konfliktforebyggelse og -løsning
 • Den praktiske håndtering af en mangfoldighedsarbejdsplads
 • Den organisatoriske håndtering af en mangfoldighedsarbejdsplads
 • Integrationsrepræsentant-træning med cases, rollespil og øvelser

Modul 5:
Identificering og håndtering af barrierer på ”begge sider” – Fortsat

 • Tilsigtet eller utilsigtet eksklusion
 • Mangfoldige og inkluderende overenskomster
 • Racisme og diskrimination
 • Konfliktforebyggelse og -løsning
 • Den praktiske håndtering af en mangfoldighedsarbejdsplads
 • Den organisatoriske håndtering af en mangfoldighedsarbejdsplads
 • Afrunding og evaluering
 • Integrationsrepræsentants-træning med cases, rollespil og øvelser

Kurserne vil foruden formidling være baseret på case-baseret undervisning, der kan bidrage til at visualisere forhold og gøre diskussionen om dem nærværende og relevant. Der vil være gruppearbejde baseret på såkaldt ”Coorporate Learning”, der tager afsæt i kursisternes aktive indbyrdes samarbejde, samt rollespil, hvor de enkelte kursisters kulturelle selvforståelse, generaliserende og fordomsfulde holdninger bliver synlige.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Underviser:
Anthony Sylvester er kursusleder og den, der sørger for ”den røde tråd” i uddannelsesforløbet.
Derudover deltager flere forskellige gæsteundervisere, eksperter og personligheder: Jesper Schäfer Munk, Hafida Bouylud, Jean Petersen, samt Vinay
Sharma, Annie Labaj, Mohamad Elsadi og Peter Kennedy fra UNIFOR Canada.

Tid og sted:
Uddannelsen består af fem moduler og afholdes fem forskellige steder i landet.
Flere af stederne skal vi besøge kulturelle miljøer, der indgår i undervisningen.

Modul 1:
Onsdag den 8. februar kl. 12.00 – fredag den 10. februar kl. 13.00.
Afholdes i København.

Modul 2:
Tirsdag den 21. marts kl. 12.00 – torsdag den 23. marts kl. 13.00.
Afholdes i Aarhus.

Modul 3:
Onsdag den 10. maj kl. 12.00 – fredag den 12. maj kl. 13.00.
Afholdes i København.

Modul 4 & 5:
Lørdag den 2. september – fredag den 8. september.
På felttur.

Uddannelsen indeholder ophold, fortæring, materialer, undervisning og ekskursioner til relevante naboområder fra kursusstedet.

Tilmelding til alle 5 moduler samlet.

FIU-nr.: 5247 23 00 01

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
anthony.sylvester@3f.dk