Kategorier

Grundlæggende modul i ”Kørekort til mangfoldighed”

torsdag 12. september 2024 - lørdag 13. april 2024 Jylland
– Mangfoldighed og organisering

BAGGRUND:

  • Stigende medlemstal af medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk
  • Etniske minoriteter har en lavere organisationsprocent end etniske danskere
  • Etniske minoriteter udgør et stadig større medlemspotentiale for fagbevægelsen
  • Medlemsgruppen med anden etnisk baggrund end dansk er stærkt underrepræsenteret i tillidshverv

UDBYTTE:

  • Afdelingerne får screenet deres medlemssammensætning og medlemspotentiale
  • Værktøjer og viden til at optimere organisering af etniske minoriteter og arbejdstagere fra de nye EU-lande
  • Redskaber og viden om hvordan afdelingerne får flere aktive nydanske medlemmer, der vil bakke op om afdelingens arbejde
  • Afdelingerne får drøftet faglige problemstillinger med andre øje og vinkler
  • Afdelingerne får viden om, hvad nydanske medlemmer har af ønsker og behov, og kan dermed tilpasse servicen efter denne medlemsgruppe

INDHOLD:
Arbejdsformen er varieret og baserer sig på både oplysning, fakta, statistik, oplæg, gruppearbejde og oplevelser.

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt ansatte og valgte i fagforeninger.
(Du behøver ikke at tage det grundlæggende modul først. Det vil nok være en fordel, men ingen nødvendighed).

TID OG STED:
Torsdag den 12. september kl. 12.00 – fredag den 13. september kl. 13.00

Kurset er et internatkursus og afholdes i Nordjylland eller i trekantområdet.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 07

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk