Kategorier

Grundlæggende modul i ”Kørekort til mangfoldighed”

torsdag 21. april 2022 - fredag 22. april 2022
– mangfoldighed og organisering

Baggrund:
• Stigende medlemstal af medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk
• De etniske minoriteter har en lavere organisationsprocent end etniske danskere
• De etniske minoriteter udgør et stadig større medlemspotentiale for fagbevægelsen
• Medlemsgruppen med anden etnisk baggrund end dansk er stærkt underrepræsenteret i tillidshverv

Udbytte:
• Afdelingerne får screenet deres medlemssammensætning og medlemspotentiale
• Værktøjer og viden til at optimere organisering af de etniske minoriteter og arbejdstagere fra de nye EU-lande
• Redskaber og viden om hvordan afdelingerne får flere aktive nydanske medlemmer, der vil bakke op om afdelingens arbejde
• Afdelingerne får drøftet faglige problemstillinger med andre øje og ”vinkler”
• Afdelingerne får viden om, hvad nydanske medlemmer har af ønsker og behov, og kan dermed tilpasse servicen efter denne medlemsgruppe

Indhold:
Arbejdsformen er varieret og baserer sig på både oplysning, fakta, statistik, oplæg, gruppearbejde og oplevelser.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt ansatte og valgte i fagforeninger.

Tid og sted:
Torsdag den 21. april kl. 12.00 – fredag den 22. april kl. 13.00.
Kurset er et internatkursus og afholdes i Nordjylland eller i trekantområdet.

(Du behøver ikke at tage det grundlæggende modul først. Det vil nok være en fordel, men ingen nødvendighed).

FIU-nr.: 5247 22 00 07
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan stilles på mail:
anthony.sylvester@3f.dk