Kategorier

Grundlæggende modul i ”Kørekort til mangfoldighed”

mandag 13. marts 2023 - tirsdag 14. marts 2023 Jylland
– Mangfoldighed og organisering

Baggrund:

  • Stigende medlemstal af medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk
  • Etniske minoriteter har en lavere organisationsprocent end etniske danskere
  • Etniske minoriteter udgør et stadig større medlemspotentiale for fagbevægelsen
  • Medlemsgruppen med anden etnisk baggrund end dansk er stærkt underrepræsenteret i tillidshverv

Udbytte:

  • Afdelingerne får screenet deres medlemssammensætning og medlemspotentiale
  • Værktøjer og viden til at optimere organisering af etniske minoriteter og arbejdstagere fra de nye EU-lande
  • Redskaber og viden om hvordan afdelingerne får flere aktive nydanske medlemmer, der vil bakke op om afdelingens arbejde
  • Afdelingerne får drøftet faglige problemstillinger med andre øje og vinkler
  • Afdelingerne får viden om, hvad nydanske medlemmer har af ønsker og behov, og kan dermed tilpasse servicen efter denne medlemsgruppe

Indhold:
Arbejdsformen er varieret og baserer sig på både oplysning, fakta, statistik, oplæg, gruppearbejde og oplevelser.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt ansatte og valgte i fagforeninger.

(Du behøver ikke at tage det grundlæggende modul først. Det vil nok være en fordel, men ingen nødvendighed).

Tid og sted:
Mandag den 13. marts kl. 12.00 – tirsdag den 14. marts kl. 13.00.

Kurset er et internatkursus og afholdes i Nordjylland eller i trekantsområdet.

FIU-nr.: 5247 23 00 06

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
anthony.sylvester@3f.dk