Kategorier

Forandringsledelse

torsdag 24. marts 2022 - fredag 03. juni 2022 - 10:00-15:00 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
– et valgfag i Diplomuddannelsen i ledelse med mulighed for at tage en kompetencegivende eksamen.
Giver 5 ECTS-point og gennemføres med fokus på mangfoldighed

Baggrund:
Det er formålet at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at starte, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation (fagbevægelsen eller arbejdspladsen) med henblik på udvikling og fornyelse.

Indhold:
• Oplæg og drøftelser om ovenstående temaer
• Erfaringsudveksling og gensidig inspiration ift. udfordringer på egen arbejdsplads sat i relation til teorier, begreber og modeller
• Vejledning og inspiration til eksamensopgave
• Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig opgave

Udbytte:
Det er målet at du har opnået viden om og forståelse af teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv.

Målgruppe:
Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte i fagforeninger.

Tid og sted:
Torsdage den:
24. marts, 7. april, 21.april, 5. maj og 12. maj.

Alle dage kl. 10.00 – 15.00.

Mandag den 23. maj: Aflevering af skriftlig opgave.
Fredag den 3. juni: Eksamen.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V eller
Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.

Eller et andet sted ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 22 00 04
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk