Kategorier

Forandringsagent for LGBT+ ligestilling

fredag 19. august 2022 - lørdag 20. august 2022 - 14.00-11.30 København
Et kursus i forbindelse med Priden i København, hvor du får ny inspiration til at udvikle dit LGBT+ ligestillingsarbejde

Baggrund:
Den 20. august er København vært for den årlige begivenhed Priden, og i den forbindelse udbyder FIU-Ligestilling et forandringsagentkursus for tillidsvalgte, valgte og ansatte, der gerne vil et skridt videre med arbejdet med at skabe mere LGBT+ ligestilling på arbejdspladsen eller i fagforeningen. Kurset er for dig der allerede taget hul på arbejdet med LGBT+ ligestilling, og som gerne vil have inputs til at forsætte arbejdet.
I forbindelse med kurset kan du også deltage i FIU-Ligestillings Pridekonferencen og i selve Pride-paraden.

Udbytte:
Formålet med kurset er, at du som er engageret i at skabe mere LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads og i fagforeningen, får bygget videre på din viden og dine erfaringer med at skabe forandring, sådan at du er klar til at gå hjem og fortsætte arbejdet med at skabe mere inkluderende arbejdspladser for LGBT+ personer. Det sker i fællesskab med de andre deltagere, der ligesom dig, har gjort sig nogle erfaringer med LGBT+ ligestillingsarbejdet.

Indhold:
• Ny viden om LGBT+ ligestilling
• Inspiration til nye handlemuligheder og strategier til at skabe mere LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads
• Erfaringsudveksling og networking med andre der brænder for LGBT+ ligestilling
• Fælles hyggelig og lærerig aftenaktivitet
• Kreative normkritiske prideforberedelser og mulighed for fælles deltagelse i Prideparaden

Målgruppe:
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen, der har beskæftiget sig lidt/noget med LGBT+ ligestilling og som ønsker at fortsætte LGBT+ forandringsarbejdet. Kurset er både for LGBT+ personer og ikke LGBT+ personer.

Tid og sted:
Fredag den 19. august kl. 14.00 – lørdag den 20. august kl. 11.30.

Kurset er tilrettelagt så du, i forbindelse med kurset, kan deltage i FIU-Ligestillings Pridekonference fredag den 19. kl. 10.00-13.00 samt deltage i Prideparaden i fagbevægelsens sektion lørdag den 20. august ca. kl. 12.30 -16.00 sammen med de øvrige kursusdeltagere.

Et sted i nærheden af Københavns Hovedbanegård.
Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

FIU-nr.: 5207 22 00 12
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

FIU-nr.: 5207 22 00 13
(For personer der er medlem af forbund, der ikke er
tilsluttet FIU-fællesskabet).

Er du medlem af en fagforening uden for FIU sker tilmelding til Mélanie Evers på mail: meev@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdato.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk