Kategorier

Forandringsagent for LGBT+ ligestilling

tirsdag 31. maj 2022 - onsdag 01. juni 2022 - 10:00-15:00 København
– et 2 dages kursus hvor du får ny inspiration til at udvikle og fortsætte forandringsarbejdet på din arbejdsplads og i din fagforening

Baggrund:
Forandringsagent kursus for tillidsvalgte, valgte og ansatte, der gerne vil et skridt videre med arbejdet med at skabe mere LGBT+ ligestilling på arbejdspladsen eller i fagforeningen. Kurset er for dig der allerede har beskæftiget dig med LGBT+ ligestilling, men som gerne vil have inputs til at forsætte arbejdet. Det er to intensive dage, hvor vi bygger videre på dine erfaringer, og hvor du får ny viden, inspiration og værktøjer til dit forandringsarbejde.

Udbytte:
Formålet med kurset er, at du som er engageret i at skabe mere LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads og i fagforeningen, får bygget videre på din viden og dine erfaringer med at skabe forandring, sådan at du er klar til at gå hjem og fortsætte arbejdet med at skabe mere inkluderende arbejdspladser for LGBT+ personer. Det sker i fællesskab med de andre deltagere, der ligesom dig, har gjort sig nogle erfaringer med LGBT+ ligestillingsarbejdet.

Indhold:
• Ny viden om LGBT+ ligestilling
• Inspiration til nye handlemuligheder og strategier til at skabe mere LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads
• Træning af dine evner til at skabe mere LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads og i din fagforening. F.eks. i at tage dialogen eller den svære samtale med en kollega eller i hvordan du kan lave en LGBT+ inkluderende personalepolitik, som gør en forskel
• Erfaringsudveksling og networking med andre der brænder for LGBT+ ligestilling
• Fælles hyggelig og lærerig aftenaktivitet

Målgruppe:
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen, der har beskæftiget sig lidt/noget med LGBT+ ligestilling og som ønsker at fortsætte LGBT+ forandringsarbejdet. Kurset er både for LGBT+ personer og ikke LGBT+ personer.

Tid og sted:
Tirsdag den 31. maj kl. 10.00 – onsdag den 1. juni kl. 15.00.

Et sted i nærheden af Københavns Hovedbanegård.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

FIU-nr.: 5207 22 00 12
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

FIU-nr.: 5207 22 00 13
(For personer der er medlem af forbund, der ikke er
tilsluttet FIU-fællesskabet).

Er du medlem af en fagforening uden for FIU sker tilmelding til Mélanie Evers på mail: meev@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdato.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk