Kategorier

Forandringsagent for LGBT+ ligestilling

onsdag 24. maj 2023 - torsdag 25. maj 2023 København
– Et 2-dages kursus hvor du får ny inspiration til at udvikle og fortsætte forandringsarbejdet på din arbejdsplads og i din fagforening

Baggrund:
Forandringsagent for tillidsvalgte, valgte og ansatte, der gerne vil et skridt videre i arbejdet med at skabe mere LGBT+ ligestilling på arbejdspladsen eller i fagforeningen. Kurset er for dig, der allerede har beskæftiget dig med LGBT+ ligestilling, men som gerne vil have inputs til at forsætte arbejdet. Det er to intensive dage, hvor vi bygger videre på dine erfaringer, og hvor du får ny viden, inspiration og værktøjer til dit forandringsarbejde.

Udbytte:
Formålet med kurset er, at du som er engageret i at skabe mere LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads og i fagforeningen, får bygget videre på din viden og dine erfaringer med at skabe forandring, sådan at du er klar til at gå hjem og fortsætte arbejdet med at skabe mere inkluderende arbejdspladser for LGBT+ personer. Det sker i fællesskab med de andre deltagere, der ligesom dig har gjort sig nogle erfaringer med LGBT+ ligestillingsarbejdet.

Indhold:

  • Ny viden om LGBT+ ligestilling
  • Inspiration til nye handlemuligheder og strategier til at skabe mere LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads
  • Træning af dine evner til at skabe mere LGBT+ ligestilling på din arbejdsplads og i din fagforening. F.eks. i at tage dialogen eller den svære samtale med en kollega, eller i hvordan du kan lave en LGBT+ inkluderende personalepolitik, som gør en forskel
  • Erfaringsudveksling og networking med andre, der brænder for LGBT+ ligestilling
  • Fælles hyggelig og lærerig aftenaktivitet

Målgruppe:
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen der har beskæftiget sig lidt eller noget med LGBT+ ligestilling og som ønsker at fortsætte LGBT+ forandringsarbejdet. Kurset er både for LGBT+ personer og ikke LGBT+ personer.

Tid og sted:
Onsdag den 24. maj kl. 10.00 – torsdag den 25. maj kl. 15.00.

Et sted i nærhed af Københavns Hovedbanegård.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

FIU-nr.: 5207 23 00 14

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

FIU-nr.: 5207 23 00 15

(For personer der er medlem af forbund, der ikke er tilsluttet FIU-fællesskabet).

Ansøgning om deltagelse sker i din lokale fagforening, hvis du er medlem af et forbund tilsluttet FIU-fællesskabet.

Er du medlem af en fagforening uden for FIU foregår tilmelding på mail til meev@danskmetal.dk med angivelse af FIU-nr. og fødselsdato.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk