Kategorier

Folkemøde på Bornholm 2023

onsdag 14. juni 2023 - søndag 18. juni 2023 Bornholm

FIU-Ligestillingspartnerskabet har deltaget på Folkemødet hvert andet år siden Folkemødets start med aktiviteter, debatter, oplæg og netværksdannelse. I 2023 er det igen tid til at mødes og netværke samt blive klogere på de nye udfordringer og muligheder, der er på den ligestillingspolitiske dagsorden pt.
Der vil være fælles aktiviteter, konferencer og aftensmad med alle 100 FIU-Ligestillings deltagere og særlige aktiviteter samt erfaringsudveksling på tværs af nedenstående 6 målgrupper.

Udbytte:
Du vil få viden om nye ligestillingspolitiske dagsordener og handlemuligheder i fagbevægelsen. Du får nye gode råd og fif til kommunikation, ny inspiration til dit eget faglige arbejde og mulighed for netværksdannelse og erfaringsudveksling.

Tid og sted og praktiske oplysninger:
Onsdag den 14. juni kl. 18.00 eller torsdag den 15. juni kl. 10.00 – søndag den 18. juni kl. 12.00/13.00.

Der indkvarteres i hotellejligheder på Due Odde Badehotel med altan, to og to. Der er få eneværelser. Bemærk man selv er med til at lave mad, rydde op, dække borde, fjerne affald, mm.
Du får et buskort til den offentlige transport på Bornholm. FIU-Ligestilling vil desuden leje en særlig bus til/fra Badehotellet, der afgår på et strategisk passende tidspunkt.

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening på et af nedenstående fiu-numre.

Tilmeldingsfrist den 1. april 2023. Der optages efter “først til mølle”

Faglighed i farver

Folkemødedeltagere har for en stor dels vedkommende cirka sammen ansigtsfarve: hvid. FIU-Ligestilling har i mange år etableret forløb for faglige med minoritetsbaggrund med henblik på at sikre diversitet og inklusion – og det gør vi igen i 2023.

Målgruppe:
Tillidsvalgte med minoritetsbaggrund, der har deltaget på FIU-Ligestillings aktiviteter.

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk

FIU-nr.: 5207 23 00 60

Kvindelig meningsdanner reunion

FIU-Ligestillings partnerskabet har gennemført mere end 10 forløb for kvindelige meningsdannere, og etablerer her en reunion for deltagerne i forbindelse med Folkemødet. Der vil være deltagelse i ligestillingsaktiviteter på selve Folkemødet, hvor du kan bruge dine meningsdanner-kompetencer og du vil få mulighed for at få fyldt ny på.

Målgruppe:
Deltagere der har gennemført FIU-Ligestillings
”Kvindelig meningsdanner”.

Tovholder:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
meev@danskmetal.dk

FIU-nr.: 5207 23 00 61

LGBT+ netværk og reunion

FIU-Ligestillings partnerskab har gennemført 4 forløb for LGBT+ meningsdannere og har opstartet 2 netværk for fagligt aktive LGBT+ personer. På Folkemødet er der mulighed for at erfaringsudveksle med hinanden, og at indgå i dialog på Folkemødets aktiviteter, konferencer mm. og blive klogere samt udfordret.

Målgruppe:
Deltagere der har gennemført FIU-Ligestillings
”Meningsdanner for LGBT+ ligestilling” eller deltaget i et LGBT+ netværk.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk

FIU-nr.: 5207 23 00 62

Netværk netværker

Kurset her giver mulighed for at mødes med andre netværk og erfaringsudveksle om aktiviteter samt at få ny viden og inspiration om ligestillingshandlemuligheder.

Målgruppe:
Deltagere i FIU-Ligestillings lokale ligestillingsnetværk 2023.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk

FIU-nr.: 5207 23 00 63

Stressvejleder reunion

Vi kommer på Folkemødet for både at inspirere og blive inspireret, for at påvirke og blive påvirket, for
at engagere og blive engageret:

Vi opsøger spændende debatter og dialoger, og deler dem ved grillen om aftenen.
Vi hører provokerende og gode debatter om stress, trivsel og mindfulness.
Vi deler 3 dage med andre engagerede stressvejledere i inspirerende omgivelser.
Vi kaster os ind i debatter.
Vi får inspiration og viden om andre FIU-Ligestillings netværk. Med rig mulighed for at udvikle venskaber, som kan inspirere til fremtidigt samarbejde på tværs

Målgruppe:
Det er en forudsætning for deltagelse, at du har
fuldført stressvejlederuddannelsen og fortsat arbejder som tillidsvalgt.

Tovholder:
Pia Haandbæk, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
piha@danskmetal.dk

FIU-nr.: 5207 23 00 64

Ung, faglig og ligestillingsaktiv

Ligestillingspartnerskabet har de seneste par år
aktivt søgt at få flere unge stemmer i ligestillingsdebatten, idet undersøgelser viser, at det især er unge, der rammes af de mange ligestillingspolitiske udfordringer, f.eks. seksuel chikane. Med denne aktivitet ønsker vi at skabe dialog om ligestilling mellem unge og erfarne ligestillingsaktive.

Målgruppe:
Unge faglige der har deltaget i FIU-Ligestillings aktiviteter med henblik på at forynge ligestillingsarbejdet.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk

På Folkemødet vil være en ung facilitator til at tage sig af gruppen.

FIU-nr.: 5207 23 00 65