Kategorier

FL – netværk 2023

torsdag 26. januar 2023 - torsdag 30. november 2023 - 16.15-19.15 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V

Baggrund:
FL- netværket henvender sig til centralt placerede kvinder i fagbevægelsen, der gerne vil gøre en forskel i almindelighed og på ligestillingsområdet specifikt.
FL står for ”Feministiske Ledere” og er en netværksmøderække med spændende input om ny ledelses- og ligestillingspolitisk handling og viden.

Udbytte:
Du vil få ny viden, nye tal, handlemuligheder og argumenter for at omsætte ligestilling på nye moderne måder i udviklingen af fagbevægelsen, arbejdsmarkedet og dit eget job.
Du vil få inspiration, støtte og netværk til din egen karriereudvikling. Du vil møde forskere, politikere, kunstnere og andre, der har gjort sig bemærket på ligestillingsområdet, fremtidens arbejdsmarked og fremtidens fagbevægelse.
Du vil få nyheder, pjecer, bøger og tilbud om deltagelse i diverse arrangementer, bl.a. Women Deliver og Svensk Kvinnolobb.

Indhold:
Der vil blive taget fat på nogle af de store forandringer, der pt. sker på arbejdsmarkedet, internt i fagbevægelsen og i samfundet i øvrigt.

Program:
Et netværksmøde vil typisk være struktureret sådan:

Kl. 16.15 – 16.45: Ankomst, kaffe, runde med nyt siden sidst.

Kl. 16.45 – 18.15: Oplæg/input fra ekspert, politiker, netværk, inspirator, meningsdanner o.l.

Kl. 18.15 – 19.15: Et let måltid/tapas og et glas vand/vin, hvorunder vi drøfter pointer fra eftermiddagens oplæg og hvordan disse kan bruges individuelt og i egen organisation.

Målgruppe:
Kvindelige ledere, konsulenter, valgte og ansatte i fagbevægelsen. Det kan være ledere og konsulenter fra forbundshuse og andre institutioner, samt formænd/næstformænd, faglige sekretærer og bestyrelsesmedlemmer.

Tid og sted:
Der afholdes 8 netværksmøder fordelt over året.

Torsdage den:
26. januar, 2. marts, 11.maj, 8. juni, 17. august, 14. september, 12. oktober og 30. november

Alle dage kl. 16.15 – 19.15.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V

FIU-nr.: 5207 23 00 06

Ansøgning om deltagelse sker i din lokale fagforening, hvis du er medlem af et forbund tilsluttet FIU-fællesskabet.

Er du medlem af en fagforening uden for FIU foregår tilmelding på mail til meev@danskmetal.dk med angivelse af FIU-nr. og fødselsdato.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk