Kategorier

FL – netværk 2022

torsdag 27. januar 2022 - torsdag 08. december 2022 - 16:15-19:15 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Baggrund:
FL- netværket henvender sig til centralt placerede kvinder i fagbevægelsen, der gerne vil være gøre en forskel i almindelighed og på ligestillingsområdet specifikt.
FL står for ”Feministiske Ledere” og er en netværksmøderække med spændende input om ny ledelses- og ligestillingspolitisk viden og fælles drøftelse af handlingsmuligheder.

Udbytte:
Du vil få ny viden, nye tal, handlemuligheder og argumenter for at omsætte ligestilling på nye moderne måder i udviklingen af fagbevægelsen, arbejdsmarkedet og dit eget job.
Du vil få inspiration, støtte og netværk til din egen karriereudvikling. Du vil møde forskere, politikere, kunstnere og andre der har gjort sig bemærket på ligestillingsområdet, om fremtidens arbejdsmarked og fremtidens fagbevægelse.
Du vil få nyheder, pjecer, bøger og tilbud om deltagelse i diverse arrangementer.

Program:
Et netværks-møde vil typisk være struktureret sådan:

Kl. 16.15 – 16.45: Ankomst, kaffe, runde med nyt siden sidst

Kl. 16.45 – 18.15: Oplæg/input fra ekspert, politiker, netværk, inspirator, meningsdanner o.l.

Kl. 18.15 – 19.15: Et let måltid/tapas, et glas vand/vin, hvorunder vi drøfter pointer fra eftermiddagens oplæg og hvordan disse kan bruges individuelt og i egen organisation

Målgruppe:
Kvindelige ledere, konsulenter, valgte og ansatte i fagbevægelsen. Det kan være ledere og konsulenter fra forbundshuse og andre institutioner, samt formænd/næstformænd, faglige sekretærer og bestyrelsesmedlemmer.

Tid og sted:
Der afholdes 8 netværksmøder fordelt hen over året.

Torsdage den:
27. januar 3. marts, 28. april, 9. juni, 25. august, 22. september, 27. oktober og 8. december.

Alle dage kl. 16.15 – 19.15.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Eller et andet sted ca. 10 minutters gang fra Hovedbanegården.

Tilmelding:
FIU-nr.: 5207 22 00 08
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Er du medlem af et forbund i FIU-fællesskabet foregår tilmelding i din fagforening gennem FIU-sys på ovenstående FIU-kursusnummer. Er du medlem af en fagforening uden for FIU-fællesskabet sker tilmelding til Mélanie Evers på mail: meev@danskmetal.dk med angivelse af FIU-nr., navn og fødselsdato.

Er du ung under 31 år fra et forbund tilknyttet FIU-fællesskabet?
Vi tilbyder 5 gebyrfri ungepladser til medlemmer af forbund tilsluttet FIU-fællesskabet. Pladserne bekræftes efter først-til-mølle princippet, og du ansøger via din egen fagforening ved hjælp af dette FIU-nr.: 5207-22-0058.

Vil du vide mere før du tilmelder dig?
Du kan læse referatet fra sidste års netværksmøder og få et indblik i, hvad netværket taler om og arbejder med her:

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk