Kategorier

Faglighed i farver

onsdag 12. juni 2024 - lørdag 15. juni 2024 Bornholm

BAGGRUND:

Den danske fagbevægelse organiserer medlemmer fra 173 forskellige lande, og derfor er mangfoldighed en væsentlig del af fagbevægelsen og de danske arbejdspladser.

Fagforeninger er aktive talerør og aktører hvad angår sikring af lige rettigheder og lige muligheder, herunder at medvirke til en bedre integration og demokratisk deltagelse af etniske minoriteter i fagbevægelsen, på de enkelte arbejdspladser og i det danske samfund.

UDBYTTE:

  • At agere som ambassadør og talerør for integration og mangfoldighed
  • At formidle fagbevægelsens gode erfaringer med integration og inkludering af de etniske minoritetsmedlemmer
  • At påvirke meningsdannere i det danske samfund til at fremme en bedre integration

INDHOLD:

  • Udarbejde mangfoldigheds- og integrationsfremmende ”happenings”
  • Påvirkning af den politiske dagsorden
  • Aktuelle ligestillingspolitiske temaer

MÅLGRUPPE:

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

TID OG STED:

Onsdag den 12. juni kl. 9.00 – lørdag den 15. juni 15.00.

Afholdes på Bornholm.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 31

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester, 3F
Spørgsmål kan stilles på mail: anthony.sylvester@3f.dk