Kategorier

Faglighed i farver

torsdag 16. juni 2022 - søndag 19. juni 2022

Baggrund:
Den danske fagbevægelse organiserer medlemmer fra 173 forskellige lande og derfor er mangfoldighed en væsentlig del af fagbevægelsen og de danske arbejdspladser.
Fagforeninger er aktive talerør og aktører hvad angår sikring af lige rettigheder og lige muligheder, herunder at medvirke til en bedre integration og demokratisk deltagelse af etniske minoriteter i fagbevægelsen, på de enkelte arbejdspladser og i det danske samfund.

Udbytte:
• At agere som ambassadør og talerør for integration og mangfoldighed
• At formidle fagbevægelsens gode erfaringer med integration og inkludering af de etniske minoritetsmedlemmer
• At påvirke meningsdannere i det danske samfund til at fremme en bedre integration

Indhold:
• Udarbejde mangfoldigheds- og integrationsfremmende ”happenings”
• Påvirkning af den politiske dagsorden
• Aktuelle ligestillingspolitiske temaer

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

Tid og sted:
Torsdag den 16. juni – søndag den 19. juni.

Internatkursus – placering ukendt.

FIU-nr.: 5247 22 00 01
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan stilles på mail:
anthony.sylvester@3f.dk