Kategorier

En arbejdsplads uden etnisk diskrimination (kursus)

onsdag 02. oktober 2024 - onsdag 09. oktober 2024 - Kl. 9.30-14.30

BAGGRUND:
Mere end 8 ud af 10 etniske minoritetsdanskere har oplevet etnisk diskrimination det seneste år – og mere end hver femte har oplevet racisme på arbejdspladsen. Etnisk diskrimination og racisme er et problem i samfundet og på arbejdsmarkedet. Det kan have negative og store konsekvenser – både for den enkelte person, men også for arbejdspladsen.

På kurset her sætter vi fokus på, hvordan du som tillidsvalgt kan gøre en forskel. Du får styrket din viden om, hvordan du forebygger og håndterer etnisk diskrimination på en åben og tillidsvækkende måde, der får alle kollegaer med.

UDBYTTE:
Når du har været på kurset, vil du være klar til at igangsætte nye og konkrete initiativer, der kan skabe mere ligestilling på arbejdspladsen – ikke mindst bedre trivsel og vilkår for dine kollegaer med etnisk minoritetsbaggrund. Derudover vil du være opdateret på relevant viden om etnisk diskrimination – og dermed blive en ekspert på området!

INDHOLD:

  • Viden om omfanget af etnisk diskrimination og racisme i samfundet og på arbejdsmarkedet.
  • Øvelser i svære situationer og dilemmaer ift. etnisk diskrimination på arbejdspladsen.
  • Konkrete råd til at samarbejde med ledelse og kollegaer om emnet.
  • Forslag til, hvordan I kan lave en strategi/handlingsplan.
  • Råd til, hvordan I kan håndtere etnisk diskrimination.
  • Teste egne blinde vinkler og fordomme.
  • Værktøj til, hvordan arbejdspladsen bliver attraktiv for minoriteter.
  • Erfaringsudveksling

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, andre med tillidsposter eller ansættelse i fagbevægelsen, der har lyst til at gøre en forskel for etniske minoriteter på arbejdspladsen.

UNDERVISER:
Matthew Daniali er kursusleder, og har indgående kendskab til og erfaring med etnisk diskrimination i samfundet og på arbejdspladser. Derudover vil der være en gæsteoplægsholder.

TID OG STED:
Kurset er et éndagskursus, som afholdes tre forskellige steder i landet.
Deltagelse skal kun ske på ét af de tre kursusdage:

2. oktober kl. 9.30-14.30.
København, Dansk Metals Forbundshus, Molestien 7.

4. oktober kl. 9.30-14.30.
Odense, Odin Havnepark, Lumbyvej 17.

9. oktober kl. 9.30-14.30.
Aarhus, Metal Østjylland, Dusager 16.

TILMELDING:
Du kan tilmelde dig på 2 måder:

Du kan tilmelde dig via din fagforening, hvis de er med i FIU. Er du i tvivl, om du er det, kan du se en oversigt her: https://fiu-ligestilling.dk/tilmelding/
Når du tilmelder dig hos din fagforening, skal du bruge FIU-nr. inden for FIU.

Er du medlem af en fagforening uden for FIU, foregår tilmelding på mail til: fiu-ligestilling@danskmetal.dk med angivelse af fødselsdato og FIU-nr. uden for FIU.

Tilmelding inden for FIU:
5207 24 00 36 (København)
5207 24 00 37 (Odense)
5207 24 00 38 (Østjylland)

Kurset er gebyrfrit for fagforeninger, som er medlemmer af FIU.

Tilmelding uden for FIU:
5207 24 00 39 (København)
5207 24 00 40 (Odense)
5207 24 00 41 (Østjylland)
Pris er kr. 1.975,00

TOVHOLDER:
Matthew Daniali, Dansk Metal, matd@danskmetal.dk