Kategorier

Empatisk kommunikation

mandag 27. november 2023 - onsdag 29. november 2023 Gram slot, Slotsvej 54, 6510 Gram
– Skab en positiv kultur på din arbejdsplads

Empati er vores evne til at sætte os i andre menneskers sted. Når vi bruger vores empati, kan vi kommunikere med respekt for personlige grænser. På dette kursus får du værktøjer til empatisk kommunikation, så du kan forebygge misforståelser,
konflikter og krænkelser. Samtidig bliver du rustet til at skabe social samhørighed og starte en positiv spiral på arbejdspladsen.

Baggrund:
Empati er evnen til at genkende og forstå andre menneskers følelser. Når du er empatisk, lever du dig ind i et andet menneskes situation ved at lægge mærke til en andens toneleje, ord, ansigtsudtryk og kropssprog. Du kan bruge empatisk kommunikation til at knytte personlige bånd mellem mennesker og til at styrke sociale relationer på din arbejdsplads. Du kan altså styrke fællesskabet mellem
kolleger/medlemmer. Samtidig kan du med empatisk og positiv kommunikation gøre op med blinde vinkler og forebygge magtfuldkommenhed, privilegieblindhed, krænkelser og sexisme.

Udbytte:
Med et bevidst fokus på empatisk kommunikation kan du påvirke kulturen på din arbejdsplads i en positiv retning. På dette kursus får du værktøjer til at:

 • Styrke din empati i forhold til kollegaer og chefer ved at sætte dig i deres sted
 • Øge forståelsen for hvordan du kan være med- og modspiller overfor ledelse/chef
 • Forstå hvordan vi alle er sociale væsener, som gerne vil have respekt og anerkendelse
 • Kommunikere empatisk så du styrker fællesskabet på din arbejdsplads
 • Bygge bro mellem mennesker og forebygge misforståelser og konflikter
 • Tage livtag med privilegieblindhed, dårligt psykisk arbejdsmiljø, sexisme og krænkelser

Indhold:
På kurset arbejder vi med:

 • Indlevelse og empatisk kommunikation
 • Den anerkendende metode
 • Dramatrekanten og konflikttrappen
 • Privilegieblindhed, magtrelationer og tunnelsyn
 • Assertionstræning
 • På kurset får du de andre kursisters positive opbakning

Målgruppe:
Tillidsvalgte og valgte samt ansatte i fagforeninger. Tag en kollega eller to med på kurset, så I sammen kan bruge værktøjerne til at gøre en positiv forskel på jeres arbejdsplads til gavn for kollegaerne, arbejdspladsen og ”bundlinjen”.

Minimum 6 – max. 10 deltagere.

Undervisere:
Anne-Mette Barfod og Signe M. Hegestand.

Tid og sted:
Mandag den 27. november kl. 12.00 – onsdag den 29. november kl. 15.00.

Gram slot, Slotsvej 54, 6510 Gram.

FIU-nr.: 5207 23 00 05

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk