Kategorier

Dagen for dig

torsdag 21. marts 2024 - fredag 22. marts 2024 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
– FN’s anti-diskriminationsdag

BAGGRUND:
I 1966 blev den 21. marts erklæret som ”Dagen” for bekæmpelse af racistisk dis-krimination. Det blev denne dag, fordi politiet den 21. marts 1960 dræbte 69 mennesker ved en fredelig demonstration i byen Sharpeville i Sydafrika. I dagens
Danmark praktiseres diskrimination og chikane stadig under forskellige former, og uanset om det er tilsigtet eller utilsigtet, er smerten og konsekvenserne af det, det samme for den det går ud over. Ydermere har udøvelse af diskrimination alvorlige konsekvenser i form af splittelse blandt medlemmerne, utrygge arbejdspladser og dårligt arbejdsmiljø.

UDBYTTE:

  • At blive klædt på til at spotte, håndtere, bekæmpe og sagsbehandle diskrimination og usaglig forskelsbehandling af vores kollegaer og medlemmer
  • At få kendskab til muligheder i det fagretslige At få indblik i diskriminationens konsekvenser med særlig fokus på arbejdsmarkedet
  • At blive klogere på faglige handlemuligheder (med øje for køn, race, seksualitet, alder og handicap)

INDHOLD:

  • Præsentation af muligheder til tillidsvalgte, fagforeningsvalgte og ansatte, med henblik på at handle på diskriminationsager
  • Præsentation af nye aktivitetsmuligheder, herunder mulighed for at få finansieret lokale aktiviteter
  • Erfaringsudveksling
  • Evt. deltagelse i kulturel antidiskriminationsoplevelse et sted i byen

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

TID OG STED:
Torsdag den 21. marts kl. 12.00 – 22.00 – fredag den 22. marts kl. 9.00 – 13.00.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 05
(uden overnatning).

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 06
(med overnatning).

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk