Kategorier

Dagen for dig

lørdag 19. marts 2022 - søndag 20. marts 2022 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
– i forbindelse med FN’s anti-diskriminationsdag den 21. marts

Baggrund:
I 1966 blev den 21. marts erklæret som ”Dagen” for bekæmpelse af racistisk diskrimination. Det blev denne dag, fordi politiet den 21. marts 1960 dræbte 69 mennesker ved en fredelig demonstration i byen Sharpeville i Sydafrika.

I dagens Danmark praktiseres diskrimination og chikane stadig under forskellige former, og uanset om det er tilsigtet eller utilsigtet, er smerten i det og konsekvenserne af det, det samme for den det går ud over.

Ydermere har udøvelse af diskrimination alvorlige konsekvenser i form af splittelse blandt medlemmerne, utrygge arbejdspladser og dårligt arbejdsmiljø.

Udbytte:
• At blive klædt på til at spotte, håndtere, bekæmpe og sagsbehandle diskrimination og usaglig forskelsbehandling af vores kollegaer og medlemmer
• At få kendskab til muligheder i det fagretslige system
• At få indblik i diskriminationens konsekvenser med særlig fokus på arbejdsmarkedet
• At blive klogere på faglige handlemuligheder (med øje for køn, race, seksualitet, alder og handicap)

Indhold:
• Præsentation af muligheder til tillidsvalgte, fagforeningsvalgte og ansatte, med henblik på at handle på diskriminationsager
• Præsentation af nye aktivitetsmuligheder, herunder mulighed for at få finansieret lokale aktiviteter
• Erfaringsudveksling
• Evt. deltagelse i kulturel antidiskriminationsoplevelse et sted i byen

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

Tid og sted:
Lørdag den 19. marts kl. 12.00 – 22.00.

Søndag den 20. marts kl. 9.00 – 13.00.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

FIU-nr.: 5247 22 00 05 (uden overnatning).
FIU-nr.: 5247 22 00 06 (med overnatning).
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan stilles på mail:
anthony.sylvester@3f.dk